logo

Søk

Forskningsrådsprosjektet:

DIGIN

Digitalisation of freight deliveries and collaborative public sector innovation

Digitalisering gir konsumenter umiddelbar tilgang til klær, utstyr, mat eller underholdning og få disse varene og tjenesten tilsendt på timen. Teknologiske innovasjoner og applikasjoner fremmer en dynamisk «on-demand»-økonomi.

Totalt sett er godstransport forventet å øke med 40 prosent innen 2050, noe som står i sterk kontrast til mål om å oppnå utslippsfri godstransport i urbane områder innen 2030. Godstransport i by involverer mange private og offentlige aktører med ulike interesser. Lokale og nasjonale myndigheter trenger derfor styringsmetoder for å håndtere denne interessekonflikten.

DIGIN vil undersøke hvordan digitaliseringen av godstransporten utfordrer eksisterende styringsprinsipper, organisering og beslutningsprosesser i offentlig sektor. Samtidig vil det utvikles fremgangsmåter for samstyring og politikkutforming på et politikkområde som i dag er ledet av private aktører.

Først vil DIGIN se på hvordan digitalisering vil endre godstransporten og hvordan forventede utviklingstrekk påvirker eksisterende politikk og reguleringer. Deretter vil en kartlegging av offentlig sektors roller på ulike forvaltningsnivåer og innenfor ulike kommunale etater, samt deres kunnskapsbehov gjennomføres. Dette er viktig for at offentlig sektor skal kunne håndtere fremtidig utvikling, og gjelder spesielt for politikkområder styrt av privat sektor, med offentlig sektor som premisslegger.

Som et tredje element vil DIGIN øke forståelsen av samstyring innenfor godstransport og hvordan dette kan føre til innovasjon i offentlig sektor. Avslutningsvis vil prosjektet definere alternativ fremtidig politikk og vurdere hvordan offentlig sektor kan påvirke innføring av ny teknologi og digitalisering i urban varetransport.

Med andre ord vil prosjektet bidra til offentlig sektor-innovasjon gjennom aktørinvolvering og innovative tjenester for å sikre at fremtidig teknologisk utvikling bidrar til et effektivt og bærekraftig transportsystem.

Partnere

Handeshøgskolen ved Universitetet i Göteborg ved Michael Browne, Vrije Universiteit Brussel ved Sara Verlinde

Referansegruppe

Toril Presttun Statens vegvesen Vegdirektoratet, Martin Markmanrud Drammen kommune, Karoline Bjørklund NHO Logistikk og Transport, Ole Helmick Øen Statens vegvesen region øst, Jonas Johannesen Håland Oslo kommune og Jon-Terje Bekken Akershus fylkeskommune.

Prosjektperiode

august 2018 - juli 2022

Finansiering

NFR

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no