logo

Søk

TØI søker forsker til fagområdet Marked og styring

Vil du bli en del av Norges fremste forskningsmiljø innen transport og mobilitet?

Transportøkonomisk institutt søker en engasjert forsker innen persontransport, markedsanalyse og governance.

Arbeidsoppgavene vil primært være knyttet til organisering, styring, regulering og markedsanalyser.

Persontransport berører mange og står høyt på den politiske agendaen. Forskningsgruppen Marked og styring utvikler kunnskap om tilbuds- og etterspørselssiden, virkemidler og effekter, konkurranse, styring, regulering og reformer. Flere av prosjektene våre omhandler introduksjon av ny teknologi og nye tjenester.

Om fagfeltet Marked og styring

Organisering, styring og regulering
Det pågår store strukturendringer i transportsektoren, bl.a. i form av økt bruk av markedsmekanismer, politiske reformer, byvekstavtaler og økt delegering av ansvar til regionalt nivå. Ny teknologi og nye transporttjenester påvirker utviklingen. Hvordan påvirker disse endringene styringsbehov, aktørenes samhandling, governance og transporttilbudet? Dette arbeidet inkluderer kunnskapskartlegginger, kunnskapsgrunnlag for utforming av reformer og reguleringer, samt studier av effekter av endringer.

Markedsanalyser
Strukturendringer, nye virkemidler og komplekse målsettinger innebærer nye sammensetninger av virkemidler, og endret konkurranse mellom ulike typer mobilitetstilbud. Etterspørselsanalyser og kunnskap om hvordan trafikanter reagerer på ulike kjennetegn ved reisealternativer er derfor sentrale forskningstemaer. Det samme er kunnskap om hvordan bransjeaktører tilpasser seg endrede betingelser og konkurranse både i og for markedet.

Vi søker deg som:

 • Har kunnskap om, eller interesse for, persontransportsektoren
 • Har PhD, eventuelt utdanning på minimum masternivå
 • Har samfunnsvitenskap, gjerne med samfunnsøkonomi eller statsvitenskap i fagkretsen
 • Trives godt med å skrive og formidle forskningen
 • Behersker norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Har evne til å arbeide selvstendig og i team

Både nyutdannede og personer med lengre og relevant erfaring oppfordres til å søke. Erfaring med bruk av R, Stata eller SPSS er ønskelig. Dokumentert evne til å skaffe prosjektfinansiering i oppdragsmarkedet eller fra Forskningsrådet og EU vil telle positivt. Det samme gjelder erfaring med vitenskapelig publisering og analyse og utredning i transportsektoren.

Vi tilbyr:

 • Spennende prosjekter med samarbeid med næringslivsaktører, myndigheter og andre forskningsinstitusjoner
 • Meritterende forskningsvirksomhet
 • Et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Et inspirerende faglig felleskap hvor du oppfordres til å utvikle egne ideer og prosjekter
 • Konkurransedyktige lønns og pensjonsbetingelser
 • Lyse og trivelige lokaler i Forskningsparken

TØI har ambisjoner om å rekruttere personer slik at våre ansatte gjenspeiler mest mulig mangfoldet i befolkningen.

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge. Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

Ved spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf 75 54 22 20

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte avdelingsleder Silvia Olsen på tlf. 408 82 359 eller sjo@toi.no eller forskningsleder Nils Fearnley på tlf. 909 23 924 eller naf@toi.no

SØK STILLINGEN HER

Søknadsfrist 18. juni 2021

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas