logo

Søk

Redigert av Eivind Farstad og Bjørg Langset                                          Oktober 2020

 

Salget av bilbensin og autodiesel var i 3. kvartal om lag på nivå med 3. kvartal 2019, mens salget til transport falt med 1,9 prosent

Tabell 1. Salg av bilbensin og autodiesel, etter kjøpergruppe. Juli 2020 – september 2020 og oktober 2019 – september 2020. Millioner liter. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste tre måneder

 

Siste 12 måneder

 

Juli 2020– Sept. 2020

Endring %

 

Okt. 2019– sept. 2020

Endring %

Drivstoff, alle kjøpegrupper 1)

            1 043

 0,3

 

3 787

      -5,2

–Bilbensin

  293

 0,0

 

  984

      -5,7

–Autodiesel

  750

 0,4

 

2 803

      -5,0

Drivstoff, transport1)

              922

   -1,9

 

3 379

      -6,4

–Bilbensin

264

        -1,9

 

   907

      -7,3

–Autodiesel

658

   -1,9

 

2 472

      -6,0

1) Bilbensin og autodiesel. Kilde: Statistisk sentralbyrå. Foreløpige tall per 20. oktober 2020.

 

Reduksjon med 3,2 prosent i vegtrafikken i august

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen september 2019 – august 2020, og januar-august 2020. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

 

Sep.

Okt.

Nov.

Des.

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Jan.-aug.

All trafikk

1,6

0,8

-1,9

0,2

1,8

2,9

-22,2

-24,6

-12,5

-2,0

2,0

-3,2

-7,4

Per 29.september 2020.

 

Færre ulykker og drepte i vegtrafikken i 2. kvartal 2020

Tabell 4. Vegtrafikkulykker med personskade, personer skadd og personer drept. Hele året 2017 - 2019, 1. - 4. kvartal 2019, og 1. -2. kvartal 2020.

 

Antall ulykker

Antall skadde

Antall drepte

Hele året 2017

4 086

5 262

106

Hele året 2018

3 898

4 941

108

Hele året 2019

3 579

4 358

108

1. kvartal 2019

724

939

16

2. kvartal 2019

944

1 140

34

3. kvartal 2019

1 024

1 195

25

4. kvartal 2019

887

1 084

33

1. kvartal 2020

747

977

25

2. kvartal 2020

902

1 136

24

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Foreløpige tall, pr 16. oktober 2020.

 

Nedgang i passasjertrafikken på Avinors lufthavner med 70 prosent i september, med 54 prosent nedgang i innenlandsk og 92 prosent nedgang i utenlandsk trafikk

Tabell 5. Antall passasjerer kmmet og reist ved Avinors lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. September 2020, juli 2020 – september 2020 og oktober 2019 – september 2020.


Type trafikk

September 2020
Siste måned

Juli 2020 –

September 2020
Siste tre måneder

Oktober 2019 – 

september 2020
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

          -54

            -48,3

                 -37,4

Utenlandsk trafikk

          -92

            -87,7

                 -57,1

All trafikk

          -70

-67,1

-45,7

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall.

 

Totalindeksen steg med 0,4, mens delindeksen for transport falt med 0,8 i september

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks september 2020

112,9

113,9

Endring siste måned

              0,4

             -0,8

Endring siste 12 måneder

               1,6

 1,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå, pr 9. oktober 2020. Indeks for 2015 =100.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas