logo

Søk

Oktober 2019

Redigert av Eivind Farstad

En svak økning med 0,1 prosent i vegtrafikken i august

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen september 2018 – august 2019. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Sep.

Okt.

Nov.

Des.

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Jan.-aug.

All trafikk

-1,3

0,9

0,6

-0,6

0,5

0,2

3,1

-1,2

0,1

-1,4

1,4

0,1

0,3

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

 

Flere drepte, men færre skadde i vegtrafikken i 2. kvartal 2019

Tabell 4. Vegtrafikkulykker med personskade, personer skadd og personer drept. Hele året 2014 - 2018, 1. - 4. kvartal 2018, og 1. -2. kvartal 2019.

 

Antall ulykker

Antall skadde

Antall drepte

Hele året 2014

5 096

6 917

149

Hele året 2015

4 587

6 225

123

Hele året 2016

4 670

6 620

135

Hele året 2017

4 086

5 262

106

Hele året 2018

3 691

5 110

109

1. kvartal 2018

714

1 192

16

2. kvartal 2018

891

1 321

29

3. kvartal 2018

1 146

1 425

34

4. kvartal 2018

981

1 258

29

1. kvartal 2019

736

1 023

16

2. kvartal 2019

985

1 282

33

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

 

Utlandstrafikken på Avinors lufthavner økte med 3 prosent i september

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved Avinors lufthavner, inkludert transferpassasjerer.
Endring i prosent i forhold til samme periode året før. September 2019, juli 2019 – september 2019
og oktober 2018 – september 2019.


Type trafikk

September 2019
Siste måned

Juli 2019 –

september 2019
Siste tre måneder

Oktober 2018 – 

september 2019
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

           0

-2,4

                  -0,4

Utlandstrafikk

           3

 1,1

2,5

All trafikk

           1

-0,8

0,8

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

 

Totalindeksen økte med 0,5, og delindeksen for transport økte med 0,3 i september

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks september 2019

111,1

112,8

Endring siste måned

0,5

 0,3

Endring siste 12 måneder

1,5

 3,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no