logo

Søk

Oktober 2018

Redigert av Eivind Farstad

Nedgang i salg av bilbensin og autodiesel

Nedgang i salget av bilbensin og autodiesel til sammen på 1,6 prosent de tre siste månedene, mens salget til transport gikk ned 2,2 prosent

Tabell 1. Salg av bilbensin og autodiesel, etter kjøpergruppe. juli 2018 – september 2018 og oktober 2017 – september 2018. Millioner liter. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste tre måneder

Siste 12 måneder

 

Juli 2018– sept. 2018

Endring %

Okt. 2017– sept. 2018

Endring %

Drivstoff, alle kjøpegrupper 1)

1 065

-1,6

4 160

-1,3

–Bilbensin

302

-2,6

1 115

-0,3

–Autodiesel

763

-1,2

3 045

-1,7

Drivstoff, transport1)

938

-2,2

3 661

-0,9

–Bilbensin

274

-3,2

1 024

-1,8

–Autodiesel

664

-1,8

2 637

-0,5

1) Bilbensin og autodiesel. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Flere drepte men færre skadde i vegtrafikken

Flere drepte men færre skadde i vegtrafikken i 3. kvartal 2018.

Tabell 4. Vegtrafikkulykker med personskade, personer skadd og personer drept. Hele året 2013 - 2017, 1. - 4. kvartal 2017, og 1.-3. kvartal 2018.

 

Antall ulykker

Antall skadde

Antall drepte

Hele året 2013

6 397

8 297

188

Hele året 2014

5 096

6 917

149

Hele året 2015

4 587

6 225

123

Hele året 2016

4 670

6 620

135

Hele året 2017

 4 541

6 362

114

1. kvartal 2017

881

1 158

19

2. kvartal 2017

1 097

1 388

30

3. kvartal 2017

1 375

1 865

29

4. kvartal 2017

1 188

1 951

36

1. kvartal 2018

714

1 192

16

2. kvartal 2018

891

1 321

29

3. kvartal 2018

1 069

1 566

34

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Vekst i flytrafikken

Passasjertrafikken med fly økte med 3 prosent i september, med 2 prosent vekst i innenlandsk og 3 prosent i utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. September 2018, juli 2018 – september 2018 og oktober 2017 – september 2018.


Type trafikk

September  2018
Siste måned

Juli 2018 –         september 2018
Siste tre måneder

Oktober 2017 –  september 2018
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

2

 3,6

2,3

Utenlandsk trafikk

3

 3,6

3,8

All trafikk

3

 3,8

3,0

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Ingen økning i delindeksen for transport

Økning med 0,6 i totalindeksen, men ingen økning i delindeksen for transport i september

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks september 2018

109,5

109,2

Endring siste måned

0,6

0,0

Endring siste 12 måneder

3,4

 3,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

 

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no