logo

Søk

Redigert av Bjørg L. Flotve                                                      November 2020

 

Det er førstegangsregistrert 6 prosent færre biler hittil i 2020

Tabell 2. Førstegangsregistrerte kjøretøy i oktober 2020 og januar 2020 – oktober 2020. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste måned

 

Hittil i 2020

Kjøretøygruppe

Oktober 2020

Endring %

 

Jan. 2020 –  Okt. 2020

Endring %

I alt

17 953

16

 

152 379

-6

Personbiler

14 409

   20

 

122 350

-4

Busser

155

20

 

 1 217

-43

Varebiler

2 919

8

 

24 725

-13

Lastebiler

315

-39

 

3 132

-10

Trekkvogner

155

-2

 

955

-22

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

 

69 prosent nedgang i passasjertrafikken ved Avinors lufthavner  i september, med 53 prosent nedgang i innenlandstrafikken og 92 prosent nedgang i utenlandstrafikken.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved Avinors lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Oktober 2020, august 2020 – oktober 2020 og november 2019 – oktober 2020.


Type trafikk

Oktober 2020
Siste måned

August 2020 –oktober 2020
Siste tre måneder

November 2019 – oktober 2020. Siste 12 måneder

Innlandstrafikk

          -53

-52,9

                  -42,4

Utlandstrafikk

          -92

 -89,0

                  -65,3

All trafikk

          -69

 -68,5

 -52,1

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall.

 

Totalindeksen økte med 0,3, mens delindeksen for transport falt med 0,1 i oktober

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks oktober 2020

113,2

113,8

Endring siste måned

                0,3

             -0,1

Endring siste 12 måneder

                1,7

 1,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

%

Økning i både trafikkarbeid og transportmengde i 2. kvartal 2020 

Tabell 8: Innenlandsk godstransport med bil. Kjøretøyer med nyttelast mer enn 3,5 tonn. 2. kvartal 2020. Endring i forhold til 2. kvartal 2019.

 

2. kvartal 2020

Endring %

Trafikkarbeid. Mill. kjøretøykm.

442,4

2,0

Transportmengde. Mill. tonn.

60,5

1,5

Transportarbeid. Mill. tonnkm.

4683,3

0,4

Tomkjøringsprosent

30,4

5,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Lastebilundersøkelsen.

 

Reduksjon på 54,8 prosent i antall passasjerer i kollektivtrafikken i 2. kvartal 2020, med færre passasjerer på alle transportformer

Tabell 10. Antall passasjerer reist med kollektivtrafikk etter transportform, i 1000 passasjerer.
Endring i prosent i forhold til året før. Prosentfordeling av passasjer etter transportform.  

 

Transportform

Antall passasjerer

(1 000)

Endring i prosent 2. kv. 2019-2. kv. 2020

Prosentfordeling

Alle transportformer

75 125

-54,8

100

 

 

 

 

Buss

46 321

-52,4

62

Båt

1 549

-51,6

2

Sporvei og forstadsbane

20 261

-55,1

27

Jernbane

6 994

-66,0

9

Kilde: Statistisk sentralbyrå, kollektivtransport. Foreløpige tall.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas