logo

Søk

November 2019

Redigert av Eivind Farstad                                                    

I alt ingen økning i passasjertrafikken på Avinors lufthavner i oktober, med 1 prosent nedgang i innlandstrafikk og 2 prosent økning i utlandstrafikk

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved Avinors lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Oktober 2019, august 2019 – oktober 2019 og november 2018 – oktober 2019.


Type trafikk

Oktober 2019
Siste måned

August 2019-oktober 2019. Siste tre måneder

November 2018 – oktober 2019. Siste 12 måneder

Innlandstrafikk

          -1

-1,7

-0,7

Utlandstrafikk

           2

 1,6

2,6

All trafikk

           0

-0,3

0,7

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

 

Totalindeksen økte med 0,2, mens delindeksen for transport falt med 0,7 i oktober

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks oktober 2019

111,3

112,0

Endring siste måned

0,2

-0,7

Endring siste 12 måneder

1,8

2,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

 

Nedgang i trafikkarbeidet, men økning i transportarbeidet også i 2. kvartal 2019 

Tabell 8: Innenlandsk godstransport med bil. Kjøretøy med nyttelast mer enn 3,5 tonn. 2. kvartal 2019. Endring i forhold til 2. kvartal 2018.

 

2. kvartal 2019

Endring %

Trafikkarbeid. Mill. kjøretøykm.

444,6

-2,1

Transportmengde. Mill. tonn.

55,1

-2,5

Transportarbeid. Mill. tonnkm.

4943,0

7,5

Tomkjøringsprosent

26,4

-8,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Lastebilundersøkelsen

 

Nedgang på 3,6 prosent i antall passasjerer i kollektivtrafikken i 2. kvartal, og med nedgang for alle transportformer unntatt jernbane

Tabell 10. Antall passasjerer reist med kollektivtrafikk etter transportform, i 1000 passasjerer. Endring i prosent i forhold til året før. Prosentfordeling av passasjer etter transportform. 

Transportform

Antall passasjerer (1 000)

Endring i prosent 2. kv. 2018 - 2. kv. 2019

Prosentfordeling

Alle transportformer

166 242

-3,6

100

 

 

 

 

Buss

97 337

-3,5

59

Båt

3 203

-5,5

2

Sporvei og forstadsbane

45 116

-5,5

27

Jernbane

20 586

1,0

12

         

Kilde: Statistisk sentralbyrå, kollektivtransport. Foreløpige tall.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no