logo

Søk

November 2018

Redigert av Eivind Farstad

Nedgang i veitrafikken

Nedgang med 1,3 prosent i veitrafikken i september.  

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen oktober 2017 – september 2018. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Okt.

Nov.

Des.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Jan.-sep.

All trafikk

1,2

1,5

-1,0

-0,1

-0,7

-4,7

6,3

0,1

0,5

1,0

0,7

-1,3

0,2

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Vekst i flytrafikken

Passasjertrafikken med fly økte med 2 prosent i oktober, med 2 prosent vekst i både innenlandsk og utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Oktober 2018, august 2018 – oktober 2018 og november 2017 – oktober 2018.


Type trafikk

Okt 2018
Siste mnd.

Aug 2018 – okt 2018
Siste 3 mnd.

Nov 2017 – okt 2018
Siste 12 mnd.

Innenlandsk trafikk

2

 2,9

2,1

Utenlandsk trafikk

2

 3,0

3,9

All trafikk

2

 2,9

2,9

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Liten økninig i delindeksen for transport

Nedgang med 0,2 i totalindeksen, men økning på 0,3 i delindeksen for transport i oktober

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks oktober 2018

109,3

109,5

Endring siste måned

-0,2

0,3

Endring siste 12 måneder

3,1

 3,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

Økning i trafikkarbeidet, men nedgang i transportarbeidet i 2. kvartal 2018 

Tabell 8: Innenlandsk godstransport med bil. Kjøretøyer med nyttelast mer enn 3,5 tonn. 2. kvartal 2018. Endring i forhold til 2. kvartal 2017.

 

2. kvartal 2018

Endring %

Trafikkarbeid. Mill. kjøretøykm.

443,2

 0,2

Transportmengde. Mill. tonn.

61,1

 7,4

Transportarbeid. Mill. tonnkm.

4314,9

-2,3

Tomkjøringsprosent

31,0

11,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Lastebilundersøkelsen.

 

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no