logo

Søk

Bystruktur, reiseatferd og trafikkmengder: Viktige kunnskapsbehov

Bystruktur, arealutvikling, lokalisering, reiseatferd og trafikkmengder i byer av ulik størrelse: Hva vet vi, hvor er de største uenighetene og usikkerhetene, hva slags ny kunnskap har vi behov for?

Årets fjerde og siste seminar i Forum for byutvikling og bytransport arrangeres fredag 4. desember 2020 kl. 9.00 – 12.00, og hele arrangementet vil foregå digitalt på Zoom.

Seminaret er åpent og gratis, men krever påmelding. Alle er velkomne!

Påmeldingsfristen er onsdag 2. desember kl. 17.00.

Meld deg på her! 

Det er godt dokumentert at og hvordan arealstruktur og lokalisering av ulike aktiviteter påvirker hvordan folk kan reise og hvordan de faktisk reiser. Men er denne kunnskapen god nok når fagfolkene skal bruke dem inn i analyser og planer, og i dialog med utbyggere og politikere? En kritikk har vært at forskningen om dette i hovedsak er gjort på store byer, og at sammenhengene kan være annerledes i mindre byer.

Gjennom et større prosjekt finansiert av Norges forskningsråd har forskere ved TØI analysert disse sammenhengene også i mindre byer, og resultater fra dette arbeidet blir presentert i seminaret. Henvendelser fra kommuner, fylkeskommuner og andre antyder at fagfolkene ikke alltid finner svar på det de har bruk for å vite når de jobber med planer og analyser.

I seminaret vil vi diskutere

  • Hva vet vi om sammenhenger mellom bystruktur, arealutvikling og lokalisering - og reiseatferd og trafikkmengder - i byer av ulik størrelse?
  • Hvordan brukes slik kunnskap i planlegging og utvikling av byer og bytransportsystemer?
  • Hva er de største uenighetene og usikkerhetene når man anvender denne kunnskapen i analyser og planer?
  • Hva slags ny kunnskap er et behov for? Hvordan må denne kunnskapen ‘være’ for at den skal være til nytte?

Seminaret legges opp med innledende presentasjoner, som bakgrunn for gruppe- og plenumsdiskusjoner. Seminaret vil, som nevnt, være web-basert.

Agenda

9.00 – 9.15: Velkommen! v/ Aud Tennøy, prosjektleder for ByBy-forum, TØI

9.15 – 9.40: Hva vet vi om sammenhenger mellom bystruktur, lokalisering, reiseatferd og trafikkmengder i byer av ulik størrelse, hvilke kunnskapshull ser vi fra forskersiden? Aud Tennøy, TØI

9.40 – 10.00: Hvordan bruker vi slik kunnskap i planlegging og utvikling av byer og bytransportsystemer? Hvilke uenigheter og usikkerheter opplever i når vi bruker slik kunnskap i plan- og beslutningsprosesser? Hva slags (ny) kunnskap kan være til nytte i vårt arbeid og hvordan må denne kunnskapen ‘være’? Hanna Fossen-Thaugland, klimarådgiver, Tønsberg kommune

10.00 – 10.20: Hvordan bruker vi slik kunnskap i planlegging og utvikling av byer og bytransportsystemer? Hvilke uenigheter og usikkerheter opplever i når vi bruker slik kunnskap i plan- og beslutningsprosesser? Hva slags (ny) kunnskap kan være til nytte i vårt arbeid og hvordan må denne kunnskapen ‘være’? Hans Olav Myskja, rådgiver, Fylkesmannen i Agder

10.20 – 10.30: Pause

10.30 – 11.15: Gruppediskusjoner – hvordan bruker vi slik kunnskap i planlegging og utvikling av byer og bytransportsystemer? Hva er viktige enigheter, usikkerheter? Hva slags ny kunnskap kan være til nytte?

11.15 - 11.50: Presentasjon fra gruppene, diskusjon i plenum

11.50 – 12.00: Avsluttende kommentarer, takk for i dag!

Vi er i ferd med å sette opp programmet for 2021. Har du innspill til temaer som bør tas opp i forumet? Send dem til Aud Tennøy.

Vel møtt!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no