Faglig representasjon: Nasjonalt

CIENS forskningsforum 
Vibeke Nenseth

Energi21 - styremedlem 
Erik Figenbaum

SSBs rådgivende utvalg for sjøtransport 
Inger Beate Hovi

SSBs rådgivende utvalg for arealstatistikk
Øystein Engebretsen

Nettverk for sykkelforskning (ved NTNU) - medlem 
Michael Sørensen

Nettverk for transportsikkerhet (ved SINTEF) - medlemmer 
Alena Høye og Per Andreas Langeland

Nordisk Vegforum (NVF), norsk avdeling, varamedlem 
Michael Sørensen

Medlem i juryen for NHO Transports miljøpris
Kjell Werner Johansen

Medlem i juryen for DB Schenkers forskerpris
Kjell Werner Johansen

Styremedlem i Bonnevies legat
Aud Tennøy

Trygg Trafikks faglige råd - medlem
Torkel Bjørnskau

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger