logo

Søk

Du er her

Halvdagsseminar 12. september kl 09:00-12:15

Examining the Social Costs of Port operations

Vi inviterer til avslutningskonferanse for forskningsprosjektet Examining the Social Costs of Port operations (EXPORT).

Overføring av gods fra vei til sjø er et sentralt mål i norsk samferdselspolitikk. EXPORT studerer de privatøkonomiske og miljømessige konsekvensene som godshåndtering i havnene medfører.

Prosjektpartnerne er TØI, Høyskolen i Sørøst-Norge (HSN), Universitetet i Oslo (UiO) og Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi i Umeå.

Prosjektet søker å genere ny kunnskap om optimal bruk av eksisterende havneinfrastruktur i Norge og hvordan det vil bidra til sjøtransportens konkurranseevne. Samtidig bidrar prosjektet til økt kunnskap om miljømessige konsekvenser ved sjøtransport og å undersøke hvordan eksterne kostnader ved havnevirksomhet påvirkes av økning i håndtert volum.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, Kystverket og KS Bedrift Havn.

Program

Merk at programmet er ikke endelig spikret.

Kl 09:00-09:05 Velkommen
Tema 1: Havneproduktivitet og effektivitet
09.05-09.25 Produktivitet og effektivitet: Hva er det og hvordan kan det måles innenfor havnesektoren? Finn Førsund, UiO
09.25-09.45 En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner Kenneth Rødsth, TØI
09.45-10.00 Hvor produktive er norske containerterminaler sammenliknet med andre terminaler i Norden? Halvor Schøyen, HSN
10.00-10.15 Hvordan kan havnene jobbe for å bli mer produktive?  Havnenæringen/Yilport
10.15-10.35 Kaffe og snacks
Tema 2: Eksterne kostnader ved havnedrift
10.35-10.55 En kartlegging av eksterne kostnader i havn Paal B. Wangsnes, TØI
10.55-11.15 Hvor store er de samfunnsøkonomiske kostnadene av havnestøy? Ronny Klæboe, TØI
11.15-11.35 Hvor mye utslipp til luft er knyttet til lasting/lossing av en container, og hvilke samfunnsøkonomiske kostnader har det?  Kenneth Rødsth, TØI
11.35-11.50 Havnevirksomhetens bidrag til sjøbunnsforurensning i Norge Erik Høygaard, Miljødirektoratet
11.50-12.00 Er sjøveien miljøveien når eksterne kostnader i havn tas hensyn til? Paal B. Wangsnes, TØI
12.00-12.15 Oppsummering. Avslutning

Påmelding

Påmelding til workshopen her. Deltakelse er gratis og det serveres enkel lunsj. Gi beskjed dersom du er påmeldt, men likevel ikke kan komme, send e-post til vvi@toi.no

 

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS