Mytequiz om transport og miljø

PÅSTAND

RESULTAT


av

Gratulerer, du er en samferdselsekspert!

Du kan lese mer på toi.no, tiltakskatalog.no og TEMPO sin nettside transportmiljo.no.

Mytequizen er utarbeidet av Transportøkonomisk institutt (faglig ansvarlig) på oppdrag fra Statens vegvesen.