logo

Søk

Du er her

 • > Miljø og klima
 • > Fagseminar: Minst 40 prosent utslippskutt til 2030 - transportnæringens største utfordring

26. april 2017

Fagseminar: Minst 40 prosent utslippskutt til 2030 - transportnæringens største utfordring

Velkommen til seminar med fokus på klimagassreduksjon i transport.

Temaer på foredrag og planlagte diskusjoner:

 • Nasjonal transportplan for 2018-2029
 • Norges internasjonale forpliktelser for å redusere klimagasser
 • Trafikkvekst: (1) Nasjonal transportplan og (2) Alternative utviklingsbaner (mot 2030)
 • Muligheter og begrensninger for klimavennlig biodrivstoff
 • Når kan vi få utslippsfri personbilpark? Hva med tungtransporten?
 • Klimavennlig persontransport? (fra bil til fly, bane og bus)
 • Fossilfri Bergen by i 2030
 • Elektrifisering av jernbanen og mer miljøvennlig godstransport
 • Utslippsreduksjoner i maritim sektor?
 • Virkemiddelbruk

Arrangementet er organisert av Norges Tekniske Vitenskapsakademi  (NTVA) i samarbeid med Cicero, CenSES og MoZEES. TØI er en av hovedpartnerne i MoZEES.

Tid:                        26. april 2017, kl. 10.00 – 18.30

Sted:                     NTNU, Gløshaugen, Auditorium EL5

Pris:                       NOK 1000,- for MoZEES partnere (NOK 500,- for studenter)        

Påmelding:         www.klimatransport.no  (Obs! Begrenset antall plasser)

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS