logo

Søk

Redigert av Bjørg Langset                                                                  Mars 2020

Passasjertrafikken med fly var i februar på samme nivå som året før, men med 1 prosent reduksjon i innenlandsk og 2 prosent vekst i utenlandsk trafikk

Tabell 5 Antall passasjerer kommet og reist ved Avinors lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.


Type trafikk

Februar 2020
Siste måned

Desember 2019 –       februar 2020
Siste tre måneder

Mars 2019 – februar 2020
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

           -1

 0,2

-0,9

Utenlandsk trafikk

           2

 1,8

1,5

All trafikk

           0

 0,8

0,1

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

 

Totalindeksen og delindeksen for transport gikk ned med henholdsvis 0,1 og 0,3 prosent i februar

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks februar 2020

111,2

112,3

Endring siste måned

-0,1

-0,3

Endring siste 12 måneder

0,9

 1,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

 

13 prosent færre passasjerer med Hurtigruten i 2019 

Tabell 7: Antall reiser med Hurtigruten, 2014-2019, og 1. - 4. kvartal 2018 og 2019.
Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

Tidsperiode

Antall passasjerer

Endring %

Hele året 2014

352 029

2,6

Hele året 2015

382 927

8,8

Hele året 2016

378 742

-1,1

Hele året 2017

380 333

0,4

Hele året 2018

384 226

1,0

Hele året 2019

333 075

-13,3

1. kvartal 2018

78 826

20,1

2. kvartal 2018

101 162

-2,9

3. kvartal 2018

136 300

-3,3

4. kvartal 2018

67 938

-2,5

1. kvartal 2019

74 034

-6,1

2. kvartal 2019

89 322

-11,7

3. kvartal 2019

105 447

-22,6

4. kvartal 2019

64 269

-5,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå

 

Godsmengden i havnene var på 182,4 millioner tonn i 2019, en oppgang med 2,1 millioner tonn og 1 prosent fra året før.

Tabell 9: Havnestatistikken. Godsmengde i innenriks- og utenriksfart.
2014-2019, 1. – 4. kvartal for 2018 og 2019. Millioner tonn.

Tidsperiode

Godsmengde i alt

Av dette utenriks

Hele året 2015

185,0

120,8

Hele året 2016

181,3

120,5

Hele året 2017

183,8

126,3

Hele året 2018

180,3

129,2

Hele året 2019

182,4

129,7

1. kvartal 2018

42,1

31,0

2. kvartal 2018

46,2

33,0

3. kvartal 2018

46,1

32,5

4. kvartal 2018

45,8

32,8

1. kvartal 2019

44,0

32,3

2. kvartal 2019

46,1

33,4

3. kvartal 2019

44,7

32,6

4. kvartal 2019

47,7

31,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no