logo

Søk

Mars 2019

Redigert av Eivind Farstad

Vekst i utenlandsk flytrafikk

Passasjertrafikken med fly økte med 1 prosent i februar, med 0 prosent vekst i innenlandsk og 3 prosent utenlandsk trafikk

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. januar 2019, desember 2018 – februar 2019 og mars 2018 – februar 2019.


Type trafikk

Feb 2019
Siste måned

Des 2018 – feb 2019
Siste tre måneder

Mars 2018 – feb 2019
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

0

 1,5

1,9

Utenlandsk trafikk

3

 3,7

3,9

All trafikk

1

 2,4

2,8

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Vekst i indeksene

Totalindeksen steg med 0,8, og delindeksen for transport med 0,6 i februar.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks februar 2019

110,2

110,2

Endring siste måned

0,8

0,6

Endring siste 12 måneder

3,5

2,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

Flere passasjerer på Hurtigruten

1 prosent flere passasjerer med Hurtigruten i 2018 

Tabell 7: Antall reiser med Hurtigruten, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018. 1. - 4. kvartal 2017 og 1.-4. kvartal 2018. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

Tidsperiode

Antall passasjerer

Endring %

Hele året 2014

352 029

2,6

Hele året 2015

382 927

8,8

Hele året 2016

378 742

-1,1

Hele året 2017

380 333

0,4

Hele året 2018

384 226

1,0

1. kvartal 2017

65 608

-4,9

2. kvartal 2017

104 152

2,0

3. kvartal 2017

140 916

-2,7

4. kvartal 2017

69 657

10,9

1. kvartal 2018

78 826

20,1

2. kvartal 2018

101 162

-2,9

3. kvartal 2018

136 300

-3,3

4. kvartal 2018

67 938

-2,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Nedgang i godsmengden i havnene

Godsmengden i havnene var på 179,4 millioner tonn i 2018, en nedgang med 4,4 millioner tonn og 2 prosent fra året før.

Tabell 9: Havnestatistikken. Godsmengde i innenriks- og utenriksfart. 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017, 1. – 4. kvartal 2017 og 1.-4. kvartal 2018. Millioner tonn.

Tidsperiode

Godsmengde i alt

Av dette utenriks

Hele året 2014

179,9

108,5

Hele året 2015

185,0

120,7

Hele året 2016

181,3

120,5

Hele året 2017

              183,8

123,4

Hele året 2018

  179,4

128,0

1. kvartal 2017

43,3

29,2

2. kvartal 2017

47,5

31,8

3. kvartal 2017

45,5

29,5

4. kvartal 2017

47,5

32,9

1. kvartal 2018

42,1

30,5

2. kvartal 2018

45,4

32,2

3. kvartal 2018

46,1

32,5

4. kvartal 2018

45,8

32,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no