logo

Søk

Mars 2018

Redigert av Eivind Farstad

5 prosent vekst i utenlands flytrafikk

Passasjertrafikken med fly økte 4 prosent i februar, med 3 prosent økning i innenlandsk og 5 prosent i utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Februar 2018, Desember 2017 – februar 2018 og mars 2017 – februar 2018.


Type trafikk

Feb. 2018
Siste måned

Des. 2017 – feb. 2018
Siste tre måneder

Mars 2017 – feb. 2018
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

3

 2,1

3,1

Utenlandsk trafikk

5

 4,3

2,6

All trafikk

4

 3,0

2,9

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Vekst i delindeksen for transport

Konsumprisindeksen økte med 0,9 i februar, og delindeksen for transport økte med 1,3.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks februar 2018

107,0

107,3

Endring siste måned

0,9

1,3

Endring siste 12 måneder

2,2

 2,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

Flere reiser med Hurtigruten

Økning på 0,4 prosent i antall passasjerer med Hurtigruten i 2017.

Tabell 7: Antall reiser med Hurtigruten, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017. 1. - 4. kvartal 2016 og 1.-4. kvartal 2017. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

Tidsperiode

Antall passasjerer

Endring %

Hele året 2013

342 968

-22,0

Hele året 2014

352 029

2,6

Hele året 2015

382 927

8,8

Hele året 2016

378 742

-1,1

Hele året 2017

380 333

0,4

1. kvartal 2016

69 022

2,6

2. kvartal 2016

102 136

-4,3

3. kvartal 2016

144 757

-0,7

4. kvartal 2016

62 827

-0,7

1. kvartal 2017

65 608

-4,9

2. kvartal 2017

104 152

                 2,0

3. kvartal 2017

140 916

                -2,7

4. kvartal 2017

69 657

10,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Liten økning i godsmengden i havnene

Godsmengden i havnene var på 183,8 millioner tonn i 2017, med en liten økning på 2,5 millioner tonn fra 2016.

Tabell 9: Havnestatistikken. Godsmengde i innenriks- og utenriksfart. 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017, 1. – 4. kvartal 2016 og 1.-4. kvartal 2017. Millioner tonn.

Tidsperiode

Godsmengde i alt

Av dette utenriks

Hele året 2013

184,1

112,9

Hele året 2014

179,9

108,5

Hele året 2015

185,0

120,7

Hele året 2016

181,3

120,5

Hele året 2017

183,8

123,4

1. kvartal 2016

45,6

29,8

2. kvartal 2016

46,2

30,6

3. kvartal 2016

45,0

29,3

4. kvartal 2016

44,5

30,8

1. kvartal 2017

43,3

29,2

2. kvartal 2017

47,5

31,8

3. kvartal 2017

45,5

29,5

4. kvartal 2017

47,5

32,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå

 

 

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no