logo

Søk

Redigert av Bjørg Langset                                                                              Mai 2020

Færre ulykker og antall skadde i vegtrafikken i alle kvartaler i 2019, sammenliknet med året før. Like mange drepte i trafikken i 2019 som i 2018.

Tabell 4. Vegtrafikkulykker med personskade, personer skadd og personer drept. Hele året 2016 - 2019, 1. - 4. kvartal 2018, og 2019.

 

Antall ulykker

Antall skadde

Antall drepte

Hele året 2016

4 374

5 539

135

Hele året 2017

4 086

5 262

106

Hele året 2018

3 989

4 941

108

Hele året 2019

3 579

4 358

108

1. kvartal 2018

727

974

16

2. kvartal 2018

1 044

1 284

29

3. kvartal 2018

1 146

1 425

34

4. kvartal 2018

981

1 258

29

1. kvartal 2019

724

939

16

2. kvartal 2019

944

1 140

34

3. kvartal 2019

1 024

1 195

25

4. kvartal 2019

887

1 084

33

Kilde: Statistisk sentralbyrå, pr. januar 2020.

 

Nedgang i passasjertrafikken med fly med 92 prosent i april, derav 99 prosent nedgang i utenlandsk og 86 prosent nedgang i innenlandsk trafikk

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. April 2020, februar 2020 – april 2020 og mai 2019 – april 2020.


Type trafikk

April 2020
Siste måned

Februar 2020 –     april 2020 Siste 3 måneder

Mai 2019 – april 2020
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

-86

-48

-12

Utenlandsk trafikk

-99

-55

-11

All trafikk

-92

-51

-12

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall.

 

Totalindeksen steg med 0,4 og delindeksen for transport med 0,6 i april

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks april 2020

111,7

113,2

Endring siste måned

0,4

0,6

Endring siste 12 måneder

0,8

0,2

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

 

Økning i både trafikkarbeidet i transportarbeidet i 4. kvartal 2019 

Tabell 8: Innenlandsk godstransport med bil. Kjøretøyer med nyttelast mer enn 3,5 tonn. 4. kvartal 2019. Endring i forhold til 4. kvartal 2018.

 

4. kvartal 2019

Endring %

Trafikkarbeid. Mill. kjøretøykm.

470,3

1,4

Transportmengde. Mill. tonn.

64,0

-7,2

Transportarbeid. Mill. tonnkm.

4899,8

1,1

Tomkjøringsprosent

28,1

-7,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Lastebilundersøkelsen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas