logo

Søk

Mai 2018

Redigert av Eivind Farstad

Økning i veitrafikken

Økning med 6 prosent i veitrafikken i april 2018 sammenlignet med april 2017. Veksten skyldes trolig påskeferien, som falt i mars i 2018, mens den falt i april i 2017.  

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen mai 2018 – april 2018. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

Jan.

Feb.

Mars

April

Jan.-apr.

All trafikk

2,2

0,7

1,2

1,5

-0,3

1,2

1,5

-1,0

-0,1

-0,7

-4,7

6,3

0,2

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Påskeferien førte til endret reisemønster i flytrafikken

Økning i passasjertrafikken med fly på 8 prosent i april, med 12 prosent økning i innenlandsk og 8 prosent økning i utenlandsk trafikk. Påsken falt i april i 2017 og i mars 2018.    

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. April 2018, februar 2018 – april 2018 og mai 2017 – april 2018.


Type trafikk

Apr. 2018
Siste måned

Feb. 2018 – apr. 2018
Siste tre måneder

Mai 2017 – apr. 2018
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

         12

 2,6

2,7

Utenlandsk trafikk

           2

 4,7

2,8

All trafikk

           8

 3,5

2,8

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Økning i delindeksen for transport

Konsumprisindeksen økte med 0,4 i april, og delindeksen for transport økte med 0,7.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks april 2018

107,7

108,0

Endring siste måned

0,4

                  0,7

Endring siste 12 måneder

2,4

 3,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

Økning i både trafikkarbeidet og transportarbeidet

Økning i både trafikkarbeidet og transportarbeidet i 4. kvartal 2017 

Tabell 8: Innenlandsk godstransport med bil. Kjøretøyer med nyttelast mer enn 3,5 tonn. 4. kvartal 2017. Endring i forhold til 4. kvartal 2016.

 

4. kvartal 2017

Endring %

Trafikkarbeid. Mill. kjøretøykm.

479,4

2,7

Transportmengde. Mill. tonn.

68,8

-6,0

Transportarbeid. Mill. tonnkm.

4 963,2

4,8

Tomkjøringsprosent

30,1

6,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Lastebilundersøkelsen.

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no