Du er her

Vil du jobbe med kvantitative analyser i transportsektoren?

TØI jakter ambisiøse og engasjerte forskere med kompetanse og interesse for kvantitative metoder til fagfeltene «Transportmodeller» og «Næringsøkonomi og godstransport».

Om Transportøkonomisk institutt

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. Vi er Norges fremste forskningsmiljø innen transport og mobilitet. TØI har et flerfaglig miljø med rundt 110 ansatte. Oppdragsgivere er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. Vi forsker på et vidt spekter av temaer innen samferdselssektoren, en sektor i rask endring. Flere prosjekter er konsentrert om hvordan gjennomføre det grønne skiftet og hvordan Norge kan nå sine klimamål. 

Om stillingen

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være å utvikle modellverktøy for person- og godstransport og analyser av godstransportmarkedet. Du vil være med på å utvikle løsninger for hvordan transportsektoren skal kunne innfri klimamålene i årene som kommer.

I avdeling for økonomiske analyser arbeider vi også med samfunns- og regionaløkonomiske analyser og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter.

Forskningen vår for samfunns- og næringsliv er høyt etterspurt og aktiviteten er omfattende. Vi har derfor behov for flere medarbeidere til fagfeltene «Transportmodeller» og «Næringsøkonomi og godstransport».

Vi søker engasjerte medarbeidere med følgende kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør, realist eller økonom med doktor- eller mastergrad og gode akademiske resultater.
 • Kompetanse og interesse for kvantitative analyser.
 • Nysgjerrig på analysemetoder i store data.
 • Kunnskap om og interesse for transportsektoren.
 • Trives med å skrive og å formidle forskning.
 • Behersker norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk, muntlig og skriftlig.

Både nyutdannede og personer med relevant erfaring oppfordres til å søke.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og samfunnsrelevante prosjekter i samarbeid med næringslivsaktører, myndigheter og andre forskningsinstitusjoner.
 • Meritterende forskningsvirksomhet.
 • Et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere som skaper resultater gjennom godt samarbeid.
 • Stor mulighet for faglig og personlig utvikling i et anerkjent kompetansemiljø.
 • Et inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold. 
 • Fleksibel arbeidstid. Fleksibelt arbeidssted kan vurderes.
 • Lyse og attraktive lokaler i Forskningsparken i innovasjonsdistriktet Oslo Science City.
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser og gode velferdsordninger.

En arbeidsplass i et stimulerende forskningsmiljø som har et ansvar for å drive og fremme forskning til nytte for norsk samfunns- og næringsliv.

Generell informasjon

Vi vet at mangfold bidrar til bedre resultater og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke seg til TØI.

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge. Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å kontakte:

Forskningsleder Anne Madslien for forskningsområdet Transportmodeller tlf. 986 41 677, epost: am@toi.no

Forskningsleder Inger Beate Hovi for forskningsområdet Næringsøkonomi og godstransport
tlf. 988 47 002, epost: ibh@toi.no

Seniorforsker Christian Steinsland Transportmodeller tlf. 489 49 248, epost: cst@toi.no

Avdelingsleder Kjell Werner Johansen tlf: 992 57 620, epost kjo@toi.no

Søknadsfrist: Søknadene vurderes fortløpende. Send søknaden til HR-leder Anne-Lise Strømmen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger