logo

Søk

Du er her

Vil du forske på samfunnsøkonomiske analyser?

Bidra til forskning som har betydning for utformingen av fremtidens transportsystemer!

Om stillingen

Transportsystemet påvirker oss alle, det brukes store ressurser på transport og det er viktig for myndigheter og beslutningstakere å ha et godt beslutningsgrunnlag. TØI leverer kunnskapsgrunnlag til myndigheter og beslutningstakere nasjonalt, regionalt og lokalt og vår forskning for samfunns- og næringsliv er etterspurt. Vi har omfattende aktivitet og vi søker derfor ambisiøse og engasjerte forskere til forskningsområdet samfunnsøkonomiske analyser.

I denne jobben kan du bidra til forskning som har betydning for utformingen av fremtidens transportsystemer.

Vi søker

En nyutdannet eller erfaren samfunnsøkonom eller tilsvarende. Dine arbeidsoppgaver vil være å anvende samfunnsøkonomiske metoder på problemstillinger knyttet til transport, for eksempel utredning av investeringstiltak, analyser av transportmarkeder og avgiftspolitikk.

Arbeidsoppgavene vil være prosjektrelatert, og du vil jobbe både som prosjektleder og prosjektmedarbeider. Du vil bli involvert i søknadsarbeid og tilbudsskriving. Arbeidet er svært variert og vi ønsker at du er selvstendig, men samtidig trives med å jobbe i team.

Stillingen vil være underlagt Avdeling for økonomiske analyser. Du kan finne mer informasjon om forskningsområdet på våre nettsider.

Ønskede egenskaper

 • Evne til å arbeide systematisk og grundig
 • Erfaring med å skrive tilbud/søknader
 • Evne til å omstille deg mellom høyt tempo og ha mange baller i luften til å fordype deg i ett tema/område
 • Nysgjerrig og initiativrik. Du har lett for å sette deg inn i nye temaer og arbeidsmetoder
 • Selvstendig, men også glad i å samarbeide med andre
 • Glad i å skrive og opptatt av god forskningsformidling
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Samfunnsøkonom eller liknende bakgrunn med doktor- eller mastergrad og gode akademiske resultater. Kandidater som er i et pågående utdanningsløp, vil også bli vurdert.
 • Metodisk kompetanse innenfor økonometri eller numeriske analyser
 • Interesse for programmering og arbeid med ulike datakilder
 • Kunnskap om og interesse for transportsektoren.

Både nyutdannede og personer med relevant erfaring oppfordres til å søke.

Vi vil også vurdere kandidater som er under utdanning høsten 2022 med tanke på ansettelse på et senere tidspunkt.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og samfunnsrelevante prosjekter i samarbeid med næringslivsaktører, myndigheter og andre forskningsinstitusjoner.
 • Meritterende forskningsvirksomhet.
 • Et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere som skaper resultater gjennom godt samarbeid.
 • Stor mulighet for faglig og personlig utvikling i et anerkjent kompetansemiljø.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold. 
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Fleksibelt arbeidssted kan vurderes.
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjonsbetingelser og velferdsordninger.
 • En arbeidsplass i et stimulerende forskningsmiljø som har et ansvar for å drive og fremme forskning til nytte for norsk samfunns- og næringsliv.
 • Lyse og attraktive lokaler i Forskningsparken i innovasjonsdistriktet Oslo Science City.
 • Bedriftshytte på Nesbyen

Er du interessert?

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge. Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

SØK STILLINGEN HER

Hvis du ønsker en uforpliktende prat før du søker eller har andre spørsmål er du velkommen til å kontakte forskningsleder Askill H. Halse for forskningsområdet Samfunnsøkonomiske analyser på tlf. 971 78 580, epost ash@toi.no, eller avdelingsleder Kjell Werner Johansen på tlf 992 57 620, epost kjo@toi.no.

Ved spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf 75 54 22 20.

TØI har et flerfaglig miljø med rundt 110 ansatte. Vi vet at mangfold bidrar til bedre resultater og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke seg til TØI.

Søkere med utenlandsk utdanning, må legge ved sertifisert oversettelse til engelsk eller skandinavisk, og NOKUTs generelle vurdering om utdanningen samsvarer med norsk mastergrad, dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikke er på et av disse språkene.  Se www.nokut.no (http://www.nokut.no) for mer informasjon om generell vurdering av høyere utdanning.

Søknadsfrist 13. juli.
Søknadene vurderes fortløpende.

Om Transportøkonomisk institutt

Transportøkonomisk institutt (TØI) er Norges fremste forskningsinstitutt innen mobilitet- og transportfeltet, og vi leverer kunnskapsgrunnlag til myndigheter og beslutningstakere nasjonalt, regionalt og lokalt. I tillegg er vi en del av store internasjonale prosjekter som MOVE21, DriveToTheFuture og SAFEWAY.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger