Du er her

Vil du styrke og utvikle TØIs IT-kompetanse?

Transportøkonomisk institutt søker Data Engineer

TØI er et forskningsinstitutt med rundt 110 medarbeidere, lokalisert i Forskningsparken ved Blindern i Oslo. Nå skal vi styrke vårt IT-arbeid og ser etter en ny medarbeider til vårt IT-miljø. 

Om stillingen

I rollen inngår følgende hovedoppgaver:

 • Samarbeide med og bistå IT-leder i innføring og vedlikehold av IT-systemer 
 • Daglig drift, utvikle og vedlikeholde IT-arkitektur etter forretningsbehov og krav
 • Administrere tekniske løsninger og programvare, og kunne integrere Microsoft løsninger (knytte sammen Teams, Azure m.m.)
 • Databaseadministrasjon
 • Bistå med å fremskaffe løsninger tilpasset forskernes behov som f.eks. programvare tilknyttet Linux, PostgreSQL, Microsoft SQL, ArcGIS, SPSS, R
 • Designe, bygge og implementere data-pipelines (automatisk innhenting, prosessering og visualisering av data)
 • Utstrakt kontakt med ansatte på TØI 

Om avdelingen

Stillingen inngår i administrasjonsavdelingen på TØI. Avdelingen har sju ansatte som ivaretar oppgaver som økonomi, personal, drift og IT. Vi har i dag en IT-leder som du vil jobbe tett sammen med. Videre har vi dyktige ressurser med god IT-kompetanse i forskningsavdelingene. Vi har et godt arbeidsmiljø, og du får gode muligheter til å være med å videreutvikle IT-området på TØI. Det innebærer bl.a. å bidra til å:

 • Utvikle vår infrastruktur slik at den støtter opp under forskernes arbeidsprosess, fra datainnhenting, bearbeiding og analyse til arkivering og sletting 
 • Følge digital utvikling og videreutvikle og tilpasse kompetanse til nye løsninger som utgjør viktige verktøy for TØIs forskere
 • Bistå forskere som tar i bruk ny teknologi, nye datasett og innovative forskningsmetoder

For å lykkes med dette er vi avhengig av et kompetent og godt fungerende IT-miljø med høy kompetanse som bistår forskerne på TØI med å finne de beste løsningene. Stillingen rapporterer til Økonomi- og administrasjonssjef.

Ønskede egenskaper

 • Du er systematisk og grundig
 • Du kan veksle mellom høyt tempo og ha mange baller i luften, til å fordype deg i ett tema/område
 • Du er nysgjerrig og initiativrik og har lett for å sette deg inn i nye temaer og arbeidsmetoder
 • Du er selvstendig, men også glad i å samarbeide med andre

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, men praktisk erfaring kan kompensere for dette. Nyutdannede er velkommen til å søke
 • Databasekunnskap (MS SQL, PostgreSQL, mongoDB) 
 • Kunnskap om flere av følgende områder:
 • Scripting i PowerShell
 • Sertifikatstruktrer på servere
 • Microsoft 365, Azure, Intune (utrulling av programvare, PC-image)
 • Active Directory, DNS, DHCP, GPO
 • Windows 10 og programmer som kjører på PC
 • Interesse for datasikkerhet 
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper
 • God formidlingsevne, skriftlig og muntlig
 • Serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • Tett kontakt med brukerne
 • Et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere som skaper resultater gjennom godt samarbeid 
 • Stor mulighet for faglig og personlig utvikling i et anerkjent kompetansemiljø 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Fleksible kontorløsninger med mulighet for hjemmekontor
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjonsbetingelser og velferdsordninger 
 • Helseforsikring
 • Lyse og attraktive lokaler i Forskningsparken i innovasjonsdistriktet Oslo Science City (Blindern)
 • Bedriftshytte på Nesby-fjellet

Er du interessert?

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte:
IT-leder Lars Hansson på epost lha@toi.no eller telefon +47 90195676.
Økonomi- og administrasjonssjef Gro Østlie på epost gro@toi.no eller telefon +47 91619347.

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk. Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: søknadene vurderes fortløpende. Send søknaden til HR@toi.no

TØI har et flerfaglig miljø. Vi vet at mangfold bidrar til bedre resultater og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søkere med utenlandsk utdanning, må legge ved sertifisert oversettelse til engelsk eller skandinavisk, og NOKUTs generelle vurdering om utdanningen samsvarer med norsk utdanningsnivå, dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikke er på et av disse språkene.  Se www.nokut.no (http://www.nokut.no) for mer informasjon om generell vurdering av høyere utdanning.

Om Transportøkonomisk institutt

Transportøkonomisk institutt (TØI) er Norges fremste forskningsmiljø innen transport og mobilitet. Vi leverer kunnskapsgrunnlag til myndigheter og beslutningstakere nasjonalt, regionalt og lokalt. Oppdragsgivere er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. 

TØI har ambisjoner om å rekruttere personer slik at våre ansatte gjenspeiler mest mulig mangfoldet i befolkningen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger