logo

Søk

Du er her

TØI søker seniorforsker – Regionaløkonomi og næringsutvikling

TØI søker etter ny seniormedarbeider til forskningsområdet Regional utvikling og reiseliv.  

Viktige arbeidsområder vil være analyser av sammenhengen mellom transport og økonomisk utvikling, næringsutvikling og innovasjon. Analysene omfatter kunnskap om tilgjengelighet og mobilitet med fokus på regionforstørring, regional integrasjon og regional interaksjon, virkninger av transportpolitikk og investeringer i infrastruktur, kommunikasjon og transportsystemer. Alt dette er forhold som kan ha avgjørende betydning for konkurransedyktig og bærekraftig regional næringsutvikling.

TØI utfører forskning og utredning innenfor disse områdene for lokale, regionale og sentrale myndigheter, transportetatene, Norges Forskningsrådet og EU.

Vi legger stor vekt på godt samarbeid i forskergruppen, med øvrige forskergrupper på instituttet, oppdragsgivere og andre kompetansemiljøer i inn- og utland.

Prosjektene vil i hovedsak baseres på analyser av kvantitative data som registerdata og surveydata, og arbeidet krever god statistisk forståelse og høy kompetanse i bruk av statistiske verktøy som SPSS eller lignende.

TØI søker

  • en dyktig fagperson med interesse for og erfaring fra kvantitative analyser av regionaløkonomi og næringsutvikling.
  • faglig bakgrunn kan være økonom, geograf, sivilingeniør eller lignende
  • en person som kan være med å videreutvikle forskningsområdet
  • den som ansattes må ha utdanning på minst masternivå og være interessert i regionaløkonomi og næringsutvikling
  • en kandidat med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Forskningsområdet er tilknyttet avdelingen Mobilitet og organisering.

Vi tilbyr

  • et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
  • meritterende forskningsvirksomhet med sikte på kvalifisering innenfor instituttets lønns- og stillingssystem
  • gode muligheter for den enkelte til å utvikle egne tanker og ideer
  • et hyggelig arbeidsmiljø, med fleksibel arbeidstid
  • konkurransedyktige betingelser mht lønn og pensjonsordning

Du finner mer informasjon om forskningsområdet på våre nettsider www.toi.no

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte konstituert forskningsleder Frants Gundersen, e-post: fgu@toi.no, tlf 47 28 70 03 eller avdelingsleder Silvia Olsen, e-post: sjo@toi.no, tlf 40 88 23 59.

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge (CV kan du enten legge inn i systemet, eller laste opp ved å gå direkte til "vedlegg" i venstremenyen i søknadsskjemaet). Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 19. oktober 2018.

SØK HER

Transportøkonomisk institutt
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
E-post: toi@toi.no

******

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. TØI har et flerfaglig miljø med rundt 90 forskere. Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. TØI holder til i moderne lokaler i Forskningsparken på Blindern.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no