logo

Søk

Du er her

 • > Om TØI
 • > Ledige stillinger
 • > TØI søker seniorforsker / forskningsleder til fagfeltet intelligente transportsystemer

TØI søker seniorforsker / forskningsleder til fagfeltet intelligente transportsystemer

Vi søker en erfaren medarbeider til å være med på å bygge opp vårt nyopprettede fagfelt «Intelligente transportsystemer». Digitalisering og automatisering i transportsektoren, ny teknologi og fremtidsrettede transportløsninger vil være viktige forskningstema. Fagfeltet inngår i instituttets avdeling for teknologi og innovasjon.

TØI er Norges største transportforskingsmiljø og vi har hatt en betydelig vekst de siste årene som følge av stor etterspørsel etter vår forskning. Vi er et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig institutt med forskere innen økonomi, sosiologi, psykologi, geografi og statsvitenskap, og har også mange ingeniører og matematikere.

TØI står overfor mange spennende forskningsutfordringer i årene som kommer. Klimagassutslippene må reduseres, nye mobilitets- og transporttjenester vokser fram og urbaniseringen skaper nye utfordringer og muligheter.

Investeringene i infrastruktur er rekordhøye samtidig som en omstilling av næringslivet stiller nye krav til sektoren. Trafikksikkerheten i Norge er god, men nye transportformer gir nye utfordringer og det er økt behov globalt for kunnskap. Offentlig sektor har et kontinuerlig behov for reformer.

Det nye fagfeltet er opprettet for å dekke et økt behov for kunnskap om endringer i transportsektoren som ny teknologi bidrar til - samtidig som nye og store datakilder gir spennende og flere analysemuligheter.

Fagfeltet skal utvikles i skjæringsfeltet mellom teknologi og samfunnsvitenskap med fokus på temaer som autonomi og automatisering, intelligent styring av trafikk, analyse av store og nye data i transportsektoren og utvikling av nye tjenester, konsepter og løsninger (som for eksempel delingsøkonomi, plattformsøkonomi og mobilitet som en tjeneste).

Kvalifikasjoner og arbeidsoppgaver

Vi søker en kandidat:

 • med interesse og forståelse for teknologi i transportsektoren
 • med faglig bakgrunn (matematikk, informatikk eller andre kvantitative fag) som kan bidra til videreutvikling av vårt arbeid med store og nye data i transportsektoren
 • som har betydelig erfaring fra forsknings- eller utrednings- og innovasjonsprosjekter
 • med interesse for å være med på å bygge opp et nytt fagfelt som vil bli svært sentralt for instituttet
 • som over tid kan bidra til å bygge opp en prosjektportefølje og veilede og involvere yngre medarbeidere
 • med evne til å drive kontaktskapende virksomhet og etablere og utvikle forskernettverk
 • med god formidlingsevne, både på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
 • meritterende forskningsvirksomhet med sikte på kvalifisering innenfor instituttets lønns- og stillingssystem
 • et hyggelig arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
 • mulighet for å delta i internasjonale forskningsprosjekter og et inspirerende faglig fellesskap hvor du kan utvikle egne ideer og prosjekter
 • konkurransedyktige betingelser mht lønn og pensjon

TØI har ambisjoner om å rekruttere personer slik at våre ansatte mest mulig gjenspeiler mangfoldet i befolkningen.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte avdelingsleder Jardar Andersen på tlf. 99700804 eller jan@toi.no, eventuelt direktør Gunnar Lindberg på tlf. 90079925 eller gli@toi.no.

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge (CV kan du enten legge inn i systemet, eller laste opp ved å gå direkte til "vedlegg" i venstremenyen i søknadsskjemaet). Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 26. september 2019. Lenke til søkeside.

Transportøkonomisk institutt
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
E-post: toi@toi.no

******

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. TØI har et flerfaglig miljø med rundt 90 forskere. Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. TØI holder til i moderne lokaler i Forskningsparken på Blindern.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no