logo

Søk

Du er her

TØI søker forskningsleder og forskere

Vil du bli en del av Norges ledende miljø innen samferdselsforskning? Transportøkonomisk institutt (TØI) trenger flere folk og søker etter dyktige medarbeidere til forskning, utvikling og analyse innen teknologi og samfunnsvitenskap.

Forskningsleder: Intelligente og automatiske transportsystemer

Teknolog med utdanning innen ingeniørvitenskap, informatikk el.
Nytt satsingsområde ved TØI som trenger dynamisk leder. Erfaring med ledelse og forskning innen områdene intelligente og automatiske transportsystemer, informasjonsteknologi, selvkjørende kjøretøy, bruk og implementering av ITS eller liknende. Les mer ...

Forsker: Miljø, energi og teknologi

Samfunnsviter med utdanning innen sosiologi, statsvitenskap, samfunnsgeografi el.
Arbeidsfelt: Studere innfasing av nullutslippsteknologi i transportsektoren, nye drivmiddel samt infrastruktur for el og hydrogen. Evaluere transportpolitikk og ulike incentiver, analysere atferd og holdninger, utvikle framtidsscenarioer og ta i bruk nye former for datainnsamling. Les mer ...

Forsker: Miljø, energi og teknologi

Teknolog med utdanning innen ingeniørvitenskap, informatikk, elektroteknikk, naturressurser og miljø el.
Arbeidsfelt:
Studere bruk av ny teknologi innen sjøtransport, jernbane og vegtransport. Elektrisitet, hydrogen og andre alternative drivstoff for skip, tog og tungtransport, samt alternative drivstoff. Metodikk for måling og beregning av energibruk, utslipp og klimaeffekter fra transport. Les mer ...

Seniorforsker: Logistikk og innovasjon

Siviløkonom, samfunnsøkonom, sivilingeniør
Arbeidsfelt:
Fremtidsrettede logistikkløsninger og effektiv, miljøvennlig og smart varedistribusjon i urbane områder. Pilotprosjekter og samarbeidsprosjekter med privat og offentlig sektor. Erfaring fra oppdragsforskning eller relevant bransjeerfaring fra transport- og logistikkbransjen er ønskelig. Les mer ...

Forsker: Sikkerhet og organisering

Utdanning innen sosiologi, psykologi, statsvitenskap, samfunnssikkerhet, teknologi og samfunn el.
Arbeidsfelt:
Sikkerhetskultur, sosiotekniske systemer, styringssystemer, samspill mennesker /samfunn/teknologi/infrastruktur, security og beredskap, systemtenkning, regulering, human factors, HMS og arbeidsmiljø. Nyutdannete kandidater med begrenset arbeidserfaring kan også komme i betraktning. 
Les mer ...

***

Transportøkonomisk institutt (TØI) er Norges største og ledende miljø innen samferdselsforskning. TØI har en bred tverrfaglig kompetanse med rundt 90 forskere. Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. TØI holder til i Forskningsparken på Blindern og utgjør sammen med Universitetet i Oslo og syv andre institutt CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS