logo

Søk

Du er her

TØI søker forskningsleder for Samfunnsøkonomiske analyser

Til forskningsområdet Samfunnsøkonomiske analyser søker vi økonom med erfaring fra anvendt forskning.

Forskergruppen som nå trenger en ny faglig leder, vil bestå av 8-10 dyktige økonomer. Det arbeides med problemstillinger knyttet til nytte- kostnadsanalyser i transportsektoren, utvikling av metodegrunnlag og enhetspriser for dette, økonometriske analyser og modellutvikling knyttet til markedene for transportmidler mv.

Arbeidet er finansiert gjennom oppdrag fra departementer og etater i Norge, prosjekter i Norges Forskningsråd, EUs rammeprogrammer og andre organisasjoner i Norge og internasjonalt.

Vi legger stor vekt på godt samarbeid i forskergruppen, med øvrige forskergrupper på instituttet, oppdragsgivere og andre kompetansemiljøer i inn- og utland.

Vi søker

  • økonom med doktorgrad og erfaring fra anvendt forskning og/eller formell kompetanse på førsteamanuensis/forsker II-nivå eller høyere
  • den rette kandidaten har god innsikt og erfaring fra gruppens arbeidsområder
  • kan dokumentere god formidlingsevne
  • en kandidat med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Til forskningslederfunksjonen ligger ansvar for å utvikle fagområdet, lede, veilede og kvalitetssikre tilbuds- og søknadsprosesser og prosjektgjennomføring for forskergruppen samt eget prosjektarbeid. Forskningslederen har ikke personalansvar.

Forskningslederfunksjonen er tidsavgrenset i fem år med en evaluering etter tre år. Åremålet kan fornyes. Ved eventuell avslutning av forskningslederfunksjonen, tilbys en forskerstilling ved instituttet.

Vi tilbyr

  • et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
  • meritterende forskningsvirksomhet med sikte på kvalifisering innenfor instituttets lønns- og stillingssystem
  • mulighet for å delta i internasjonale forskningsprosjekter og et inspirerende faglig fellesskap hvor du kan utvikle egne ideer og prosjekter
  • et hyggelig arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
  • konkurransedyktige betingelser mht lønn og pensjonsordning

Du finner mer informasjon om forskningsområdet på våre nettsider www.toi.no

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte avdelingsleder Kjell Werner Johansen på tlf. 99257620 eller kjo@toi.no, eventuelt direktør Gunnar Lindberg på tlf. 90079925 eller gli@toi.no.

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge (CV kan du enten legge inn i systemet, eller laste opp ved å gå direkte til "vedlegg" i venstremenyen i søknadsskjemaet). Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 12. oktober 2018.

SØK HER

Transportøkonomisk institutt
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
E-post: toi@toi.no

******

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. TØI har et flerfaglig miljø med rundt 90 forskere. Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. TØI holder til i moderne lokaler i Forskningsparken på Blindern.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no