logo

Søk

Du er her

TØI søker forsker - Marked og styring

Vi søker etter ny medarbeider til forskningsområdet Marked og styring. 

Viktige arbeidsområder vil være analyser og evalueringer av tiltak, virkemidler og organisering med fokus på både trafikantene og på markedet for å levere persontransporttjenester. En voksende andel av prosjektene våre handler om ny teknologi og nye tjenester, som autonome kjøretøy, delingstjenester og ‘mobility as a service’/kombinert mobilitet.

Et viktig tema for forskningsområdet er hvordan markedsmekanismer i økende grad benyttes i alle deler av persontransportmarkedet. Samtidig pågår det store strukturendringer, i form av politiske reformer, bymiljøavtaler, og økt delegering av ansvar til det regionale nivå. Ny teknologi påvirker utviklingen. Det er behov for kunnskap som bidrar til å forstå hvordan disse endringene kan påvirke transporttilbudet. Det inkluderer kunnskapskartlegginger, kunnskapsgrunnlag for utforming av reformer og reguleringer – samt studier av effekter av endringer. 

Vi legger stor vekt på godt samarbeid i forskergruppen, med øvrige forskergrupper på instituttet, oppdragsgivere og andre kompetansemiljøer i inn- og utland.

Vi søker

  • en god fagperson med statsvitenskapelig eller annen relevant samfunnsvitenskapelig bakgrunn på masternivå, eller høyere
  • kunnskap om, eller interesse for by-, person- og kollektivtransport
  • både nyutdannede og personer med relevant erfaring fra samferdselssektoren eller forskning og utredning
  • en kandidat med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Fagområdet er tilknyttet avdelingen Mobilitet og organisering.

Vi tilbyr

  • tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
  • meritterende forskningsvirksomhet med sikte på kvalifisering innenfor instituttets lønns- og stillingssystem
  • gode muligheter for den enkelte til å utvikle egne tanker og ideer
  • et hyggelig arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
  • konkurransedyktige betingelser mht lønn og pensjonsordning.

Du finner mer informasjon om forskningsområdet på våre nettsider www.toi.no

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte forskningsleder Nils Fearnley, e-post naf@toi.no, tlf 90 92 39 24 eller avdelingsleder Silvia Olsen, e-post sjo@toi.no, tlf: 40 88 23 59.

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge (CV kan du enten legge inn i systemet, eller laste opp ved å gå direkte til "vedlegg" i venstremenyen i søknadsskjemaet). Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 19. oktober 2018

SØK HER

Transportøkonomisk institutt
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
E-post: toi@toi.no

******

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. TØI har et flerfaglig miljø med rundt 90 forskere. Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. TØI holder til i moderne lokaler i Forskningsparken på Blindern

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no