logo

Søk

Du er her

TØI søker forsker - Logistikk, teknologi og innovasjon

TØI søker etter ny medarbeider til forskningsområdet Logistikk og innovasjon, som forsker på fremtidsrettede logistikkløsninger.

Forskningsområdet Logistikk og innovasjon bidrar til utvikling og formidling av forskningsbasert kunnskap som grunnlag for bedre planlegging og avvikling av godstransport og logistikk.

Forskningsområdet vil fra 1. januar 2019 inngå i en nyopprettet avdeling for Teknologi og innovasjon. Oppdragsgiverne er i hovedsak Norges forskningsråd, offentlige etater, næringsliv og EU.

Vi ønsker å øke andelen pilot- og innovasjonsprosjekter i samarbeid med privat og offentlig sektor. Til dette søker vi etter en medarbeider som kan gjøre oss bedre i stand til å løse utfordringer våre samarbeidspartnere møter når nye logistikkløsninger utvikles.

Vi søker

  • en sivilingeniør/informatiker/teknolog/realist, eventuelt en økonom med gode IT-kunnskaper eller en kandidat med annen kvantitativ utdannelse
  • en person med kunnskap om store data, kunstig intelligens, programmering eller logistikkoptimering
  • en kandidat med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Den nye medarbeideren skal i samspill med våre innovasjonsforskere styrke oss på utvikling av pilot- og innovasjonsprosjekter. Både kandidater med erfaring og nyutdannede kandidater oppfordres til å søke.

Vi tilbyr

  • et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
  • meritterende forskningsvirksomhet med sikte på kvalifisering innenfor instituttets lønns- og stillingssystem
  • gode muligheter for å utvikle egne tanker og ideer
  • et hyggelig arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
  • konkurransedyktige betingelser mht lønn og pensjonsordning

Vi legger stor vekt på godt samarbeid i forskergruppen, med øvrige forskergrupper på instituttet, oppdragsgivere og andre kompetansemiljøer i inn- og utland. Noe reisevirksomhet må påregnes.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt konstituert avdelingsleder/forskningsleder Jardar Andersen, telefon 997 00 804, e-post jan@toi.no, eventuelt assisterende direktør Kjell Werner Johansen, telefon 992 67 620, e-post kjo@toi.no

Du finner mer informasjon om forskningsområdet på våre nettsider www.toi.no/logistikk.

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge (CV kan du enten legge inn i systemet, eller laste opp ved å gå direkte til "vedlegg" i venstremenyen i søknadsskjemaet). Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 19. oktober 2018

SØK HER

Transportøkonomisk institutt
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
E-post: toi@toi.no

******

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. TØI har et flerfaglig miljø med rundt 90 forskere. Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. TØI holder til i moderne lokaler i Forskningsparken på Blindern.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no