logo

Søk

Du er her

TØI søker erfaren forsker / rådgiver til fagfeltet Logistikk og innovasjon

Vi søker en medarbeider for å styrke og videreutvikle fagfeltet Logistikk og innovasjon.

Forskningsgruppen består i dag av 8 medarbeidere og har en bred faglig sammensetting.

Gruppen forsker på samfunns- og teknologiutviklingens konsekvenser for logistikk og transport. Vi utreder potensial for nye logistikkløsninger og bidrar med kunnskapsgrunnlag og evalueringer i innovasjonsprosjekter, og vi har en solid posisjon innen bylogistikk. Feltet er i kraftig utvikling og med et stort behov for forskning og nye løsninger. Vi tar sikte på flere forsknings- og innovasjonsprosjekter for og med næringslivet og kommunesektoren.

Vi søker deg

 • som ønsker å bidra i innovasjonsprosesser, hvor utvikling, testing og implementering av nye logistikk- og transportløsninger står sentralt
 • med interesse og forståelse for logistikk og godstransport, og transport generelt, og som ønsker å bidra til å videreutvikle fagfeltet
 • som kan og vil bidra både til forskningsbasert kunnskapsutvikling og -formidling, og omsetting og bruk av forskning i praksis
 • som har erfaring med – og interesse for – samarbeid med næringslivsaktører, offentlige myndigheter og forskningsmiljøer
 • som har erfaring fra forsknings-, utredning- og /eller innovasjonsprosjekter
 • med evne til å drive kontakskapende virksomhet og bidra til å skaffe oppdrag
 • Vi er åpne for søkere med ulik faglig bakgrunn.

Vi tilbyr:

 • en aktiv rolle i utvikling av prosjekter, fagfeltet og forskningsgruppens strategi, i samarbeid med kollegaer og oppdragsgivere
 • arbeidsoppgaver knyttet til forsknings- utviklings- og innovasjonsprosjekter for å løse samfunnsutfordringer
 • tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
 • mulighet til å delta i internasjonale forskningsprosjekter
 • meritterende forskningsvirksomhet gir kvalifisering innenfor lønns- og stillingssystem
 • konkurransedyktig betingelser mht lønn og pensjon

Mer informasjon

TØI har ambisjoner om å rekruttere personer slik at våre ansatte gjenspeiler mest mulig mangfoldet i befolkningen.

Mer informasjon stillingen får du ved å kontakte forskningsleder Sidsel Ahlmann Jensen på tlf. 916 87 961 eller saj@toi.no, eventuelt avdelingsleder Jardar Andersen på tlf. 997 00 804 eller jan@toi.no

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge (CV kan du enten legge inn i systemet, eller laste opp ved å gå direkte til "vedlegg" i venstremenyen i søknadsskjemaet). Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 15. oktober 2019.

Ved spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på
tlf 75 54 22 20

---------

Transportøkonomisk institutt (TØI) er Norges største transportforskningsmiljø og vi har hatt en betydelig vekst de siste årene som følge av stor etterspørsel etter vår forskning. Vi er et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig institutt med forskere innen økonomi, sosiologi, psykologi, geografi og statsvitenskap, og har også mange ingeniører og matematikere. Vi er rundt 100 forskere.

Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. TØI holder til i moderne lokaler i Forskningsparken på Blindern.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no