logo

Søk

Du er her

TØI søker avdelingsleder til ny avdeling Teknologi og Innovasjon

TØI ser etter en person som kan lede den nyopprettede avdelingen Teknologi og innovasjon.

TØI er Norges største transportforskingsmiljø og vi har hatt en betydelig vekst de siste årene som følge av stor etterspørsel etter vår forskning. Vi er et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig institutt med forskere innen økonomi, sosiologi, psykologi, geografi og statsvitenskap, og har også mange ingeniører og matematikere.

TØI står overfor mange spennende forskningsutfordringer i årene som kommer. Klimagassutslippene må reduseres, nye mobilitets- og transporttjenester vokser fram, og urbaniseringen skaper nye problemer og muligheter. Nye/store datakilder gir spennende forskningsmuligheter. Investeringene i infrastruktur er rekordhøye samtidig som en omstilling av næringslivet stiller nye krav til sektoren. Trafikksikkerheten i Norge er god, men nye transportformer gir nye utfordringer og det er økt behov globalt for kunnskap. Offentlige sektor har et kontinuerlig behov for reform.

Instituttet har fire forskningsavdelinger med omkring 25 forskere i hver avdeling. Avdeling for Teknologi og Innovasjon skal utvikles i skjæringsfeltet mellom teknologi og samfunnsvitenskap.

Avdelingslederen for den nye avdelingen skal delta i TØIs ledergruppe og har ansvar for den langsiktige utviklingen av avdelingen, blant annet forskningsstrategi, ansvar for å utvikle markedet, koordinere akkvisisjonsinnsats overfor store oppdragsgivere og koordinere arbeidet mellom avdelingens fagområder. Ansvar for økonomi, kvalitet og personale ligger også på avdelingsleder.

Arbeidet er i dag organisert i tre forskningsområder:

 • Logistikk og innovasjon
 • Miljø, energi og teknologi 
 • Automatisering og digitalisering

Hvert område ledes av en forskningsleder som sammen med avdelingsleder utgjør en egen ledergruppe for avdelingen. Forskning på transisjon, fremtidsstudier og «mobility-as-a-service» vil også være en viktig del av avdelingen.

Vi søker en avdelingsleder

 • med strategisk blikk og nettverk for å utvikle forskning med relevans for transportsektoren og norsk næringsliv
 • med gode forutsetninger for å utvikle forskning av høy kvalitet sammen med avdelingens forskningsledere og forskere
 • med doktorgrad og erfaing fra anvendt forskning eller dokumentert formell kompetanse som forsker II eller høyere
 • gjerne med erfaring fra FoU innen næringsliv
 • gjerne med erfaring fra samferdselssektoren
 • med gode meritter fra personalledelse innen kunnskapsintensive virksomheter
 • med gode kunnskaper innen et av de nordiske språkene og engelsk
 • vi er åpen for flere ulike faglige bakgrunner.

Avdelingsledere ansettes på fem års åremål, med en evaluering etter tre år. Åremålet kan fornyes. Etter utløpet av åremålet vil vedkommende være fast ansatt som forsker ved TØI.

Vi tilbyr

 • et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
 • et hyggelig arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
 • gode muligheter for å utvikle egne tanker og ideer
 • konkurransedyktige betingelser mht lønn og pensjonsordninger

Vi legger stor vekt på godt samarbeid i forskningsavdelingen, i forskergruppene, og med øvrige forskningsavdelinger- og forskergrupper, oppdragsgivere og andre kompetansemiljøer i inn- og utland.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte direktør Gunnar Lindberg på tlf. 90079925, gli@toi.no, eller assisterende direktør Kjell W. Johansen på tlf 99257620, kjo@toi.no.

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge (CV kan du enten legge inn i systemet, eller laste opp ved å gå direkte til "vedlegg" i venstremenyen i søknadsskjemaet). Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 19. oktober 2018.

SØK HER

Transportøkonomisk institutt
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
E-post: toi@toi.no

******

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. TØI har et flerfaglig miljø med rundt 90 forskere. Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. TØI holder til i moderne lokaler i Forskningsparken på Blindern.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no