logo

Søk

Du er her

TØI søker avdelingsleder

TØI søker avdelingsleder til Avdeling for mobilitet og organisering. Vi ser etter en person med gode lederegenskaper, faglig tyngde og et strategisk blikk for å utvikle avdelingen videre.

TØI søker avdelingsleder til Avdeling for mobilitet og organisering. Vi ser etter en person med gode lederegenskaper, faglig tyngde og et strategisk blikk for å utvikle avdelingen videre.

TØI står overfor mange spennende forskningsutfordringer i årene som kommer. Klimagassutslippene må reduseres, nye mobilitets- og transporttjenester vokser fram og urbaniseringen skaper nye problemer og muligheter. Nye/store datakilder gir spennende forskningsmuligheter og investeringene i infrastruktur i Norge er rekordhøye samtidig som en omstilling av næringslivet stiller nye krav til sektoren. Trafikksikkerheten er god i Norge, men nye transportformer gir nye utfordringer og det finns et økt behov internasjonalt for trafikksikkerhetskunnskap. Offentlige etater står også overfor en omstilling.

TØI er Norges største transportforskingsmiljø og vi har hatt en betydelig vekst de siste årene som en følge av stor etterspørsel etter vår forskning. Vi er et tverrfaglig samfunnsvitenskapelig institutt med forskere innen økonomi, sosiologi, psykologi, geografi og statsvitenskap, men har også ingeniører og matematikere og ansatte med andre typer fagbakgrunn.  Instituttet har i dag tre forskningsavdelinger med omlag 30 forskere i hver avdeling. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder.

Avdelingslederne deltar i TØIs ledergruppe og har ansvar for den langsiktige utviklingen av avdelingen inklusive forskningsfokus, ansvar for å utvikle markedet, koordinere akkvisisjonsinnsats overfor store oppdragsgivere og koordinere arbeidet mellom avdelingens fagområder. Ansvar for økonomi, kvalitet og personal ligger også på avdelingsleder.

Avdeling for Mobilitet og organisering har fokus på kunnskap om personers reiser, reisevaner, mobilitet og tilgjengelighet; på planlegging, arealbruk og byutvikling; på sammenhengen mellom transportforhold og regional utvikling; på reiselivsforskning med fokus på økonomiske ringvirkningsanalyser, naturbasert reiseliv og bærekraftig reiselivsutvikling samt på organisering av transportsektoren og iverksetting av tiltak som påvirker befolkningens transportbruk.

Arbeidet er organisert i fire forskningsområder:

  • Reisevaner og mobilitet
  • Bytransport og byutvikling
  • Regional utvikling og reiseliv
  • Marked og styring

Hvert område ledes av en forskningsleder som sammen med avdelingsleder utgjør en egen ledergruppe for avdelingen. Avdelingen har vokst de seneste årene og utsiktene er gode for alle fagområdene.

Som ny avdelingsleder må du ha et strategisk blikk for framtidens fagområder med hensyn til hva som gir bærekraftig forskning og økonomi, innen rammen for hele instituttets forskning. Du må ha formell kompetanse på nivå med førsteamanuensis /forsker II eller høyere, alternativt høy kompetanse og stor legitimitet innenfor et relevant anvendt fagområde. Videre må du ha gode samarbeidsevner, gode engelskkunnskaper og relevant ledererfaring fra oppdragsforskning eller annet kunnskapsintensivt miljø - og god forståelse for verdiskapningen i en slik virksomhet. Erfaring fra samferdselssektoren er også en fordel. Erfaring med teknologiutvikling og/eller adopsjon og diffusjon av teknologi (AI, Big data) e.l. er også interessant.

Avdelingsledere ansettes på fem års åremål, med en evaluering etter 3 år. Åremålet kan fornyes. Etter utløpet av åremålet vil vedkommende være fast ansatt som forsker ved TØI.

Boyden er samarbeidspartner i rekrutteringsprosessen. Ytterligere opplysninger fås ved å henvende seg til researcher Lars Vaksvik tlf. 415 45 733 eller partner Roger Schønning tlf. 959 37 130.

Søknad sendes elektronisk via Jobbnorge.
Søknadsfrist: Så snart som mulig. Søknadene behandles fortløpende.

-----

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdsels­forskning. TØI har et flerfaglig miljø med rundt 100 ansatte. Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, offentlig forvaltning, lokale myndigheter og næringslivet. Instituttet deltar i mange internasjonale forskningsprosjekter, ikke minst EU-prosjekter. TØI holder til i nye lokaler i Forskningsparken på Blindern.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS