logo

Søk

Du er her

TØI søker ambisiøs og engasjert forsker til våre modellprosjekter

Vil du bli en del av Norges fremste forskningsmiljø innen transport og mobilitet?

Om fagfeltet Transportmodeller:
TØIs arbeid med utvikling og bruk av modellverktøy for person- og godstransport er høyst relevant, og etterspørselen er stor. Vi har derfor behov for flere medarbeidere til fagfeltet Transportmodeller.

Arbeidsoppgavene vil primært være knyttet til prosjekter der vi bruker eksisterende modellverktøy og videreutvikler disse.

Vi søker en engasjert person med følgende kvalifikasjoner:

 • Utdanning på minimum masternivå.
 • Sivilingeniør, realist eller økonom, med solid kompetanse innenfor kvantitative metoder.
 • Erfaring med bruk av CUBE Voyager eller lignende programpakker.
 • Kunnskap om, og interesse for transportsektoren.
 • Trives med å skrive og formidle forskning.
 • Behersker norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Både nyutdannede og personer med relevant erfaring oppfordres til å søke.


Vi tilbyr:

 • Spennende prosjekter med samarbeid med næringslivsaktører, myndigheter og andre forskningsinstitusjoner.
 • Meritterende forskningsvirksomhet.
 • Et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere.
 • Stor mulighet for faglig og personlig utvikling i et anerkjent kompetansemiljø.
 • Et inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold. 
 • Fleksibel arbeidstid,  fleksibelt arbeidssted kan vurderes.
 • Lyse og trivelige lokaler i Forskningsparken.
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser og gode velferdsordninger.

Generell informasjon:
TØI har ambisjoner om å rekruttere personer slik at våre ansatte gjenspeiler mest mulig mangfoldet i befolkningen.

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. TØI har et flerfaglig miljø med rundt 110 ansatte. Oppdragsgivere er Norges forskningsråd norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. Vi holder til i Forskningsparken på Blindern.

Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å kontakte forskningsleder Anne Madslien på tlf. 986 41 677, epost am@toi.no, seniorforsker Christian Steinsland på tlf 489 49 248, epost cst@toi.no eller avdelingsleder Kjell Werner Johansen på tlf 992 57 620, epost kjo@toi.no

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål på epost merket «søknad» i emnefeltet til Anne-Lise.Myren_Strommen@toi.no Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: søknadene vurderes fortløpende

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas