logo

Søk

Du er her

TØI søker ambisiøs og engasjert forsker til vår satsning på godstransport

Vil du bli en del av Norges fremste forskningsmiljø innen transport og mobilitet?

Transportsektoren står høyt på den politiske agendaen ut i fra mål om effektive transportforbindelser for befolkning og næringsliv. Samtidig gjelder miljø- og klimautfordringene for denne sektoren i særlig grad.

Søk stillingen HER

Om stillingen

Arbeidsoppgavene vil primært være knyttet til prosjekter om næringslivets transportbehov og hvordan ulike tiltak og virkemidler påvirker transportkostnader, transportmiddelvalg, innfasing av ny kjøretøyteknologi, og hva dette innebærer for politikken på samferdselsområdet.

Forskningen vår er relevant, og etterspørselen er økende. Vi ønsker derfor å rekruttere forskere til dette området.

Vi søker engasjert person med følgende kvalifikasjoner

 • Utdanning på PhD- eller masternivå.
 • Økonom, sivilingeniør eller realist med solid kompetanse innenfor statistikk og kvantitative metoder.
 • Erfaring med programmering (f.eks. R/Python) er en stor fordel. Det er også fint om du har noe kjennskap til geodataverktøy (ArcGis/QGIS).  
 • Kunnskap om, eller interesse for transportsektoren.
 • Trives med å skrive og formidle.
 • Behersker norsk og engelsk, muntlig og skriftlig.

Både nyutdannede og personer med relevant erfaring oppfordres til å søke.

Vi tilbyr

 • Spennende prosjekter med samarbeid med næringslivsaktører, myndigheter og andre forskningsinstitusjoner
 • Meritterende forskningsvirksomhet
 • Et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Et inspirerende faglig fellesskap hvor du oppfordres til å utvikle egne ideer og prosjekter
 • Et hyggelig arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser
 • Lyse og trivelige lokaler i Forskningsparken

Generell informasjon

TØI har ambisjoner om å rekruttere personer slik at våre ansatte gjenspeiler mest mulig mangfoldet i befolkningen.

Du søker stillingen her ved å sende kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge

CV kan du enten legge inn i systemet, eller laste opp ved å gå direkte til "vedlegg" i venstremenyen i søknadsskjemaet. Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

 www.toi.no finner du informasjon om hvem vi er og hva vi gjør.

Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å kontakte forskningsleder
Inger Beate Hovi på tlf. 988 47 002 eller epost: ibh@toi.no eller avdelingsleder Kjell Werner Johansen på tlf. 992 57 620 eller epost: kjo@toi.no

Ved spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes
på tlf 75 54 22 20

Søknadsfrist 20. mai 2021.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no