logo

Søk

Du er her

Stilling ledig - Siviløkonom, Samfunnsøkonom eller Sivilingeniør

Seniorforsker Logistikk og innovasjon

Transportøkonomisk institutt søker etter ny medarbeider til fagfeltet «Logistikk og innovasjon». Vi søker etter en seniorforsker som kan styrke vår kompetanse innenfor innovasjon, økonomi og logistikk.

Aktuell utdanningsbakgrunn er siviløkonom, samfunnsøkonom, sivilingeniør eller annen kvantitativ utdannelse med innslag av bedriftsøkonomi (som industriell økonomi). Logistikkfaglig bakgrunn kan også være relevant, gjerne i kombinasjon med økonomi. I tillegg er det ønskelig med erfaring fra oppdragsforskning eller relevant bransjeerfaring fra transport- og logistikksektoren.

På dette fagfeltet forsker vi på fremtidsrettede logistikkløsninger og effektiv, miljøvennlig og smart varedistribusjon i urbane områder. Fagfeltet ønsker å øke andelen pilotprosjekter og samarbeidsprosjekter med privat og offentlig sektor. Oppdragsgiverne er i hovedsak Norges forskningsråd, offentlige etater, næringsliv og EU.

TØI kan tilby et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi legger til rette for meritterende forskningsvirksomhet med sikte på kvalifisering innenfor instituttets lønns- og stillingssystem. Vi har et hyggelig arbeidsmiljø, med fleksibel arbeidstid og gode muligheter for den enkelte til å utvikle egne tanker og ideer.

Vi legger stor vekt på godt samarbeid innen forskergruppen, med øvrige forskergrupper på instituttet, oppdragsgiverne og andre kompetansemiljøer i inn- og utland. Vi søker etter kandidater med gode faglige resultater, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

For nærmere opplysninger om stillingene, kontakt forskningsleder Jardar Andersen på telefon 997 00 804 eller via e-post jardar.andersen@toi.no, eventuelt avdelingsleder Kjell Werner Johansen på telefon 992 67 620 eller e-post kjellwerner.johansen@toi.no.

Du finner mer informasjon om forskningsområdet på våre nettsider.

Søknadsfrist: 13. februar 2018.

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge (CV kan du enten legge inn i systemet, eller laste opp ved å gå direkte til "vedlegg" i venstremenyen i søknadsskjemaet). Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

***

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. TØI har et flerfaglig miljø med rundt 90 forskere. Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. TØI holder til i moderne lokaler i Forskningsparken på Blindern og utgjør sammen med Universitetet i Oslo og syv andre institutt CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS