logo

Søk

Du er her

Stilling ledig

Forskningsleder - Intelligente og automatiske transportsystemer

TØI søker etter forskningsleder til det nyopprettete fagfeltet Intelligente og automatiske transportsystemer. Du vil få ansvar for å bygge opp og lede en gruppe som skal studere ny teknologi, ITS, automatiske/selvkjørende kjøretøy etc. i transportsektoren.

Kvalifikasjoner og arbeidsoppgaver
Du må være teknolog med master- eller PhD-grad i ingeniørvitenskap, informatikk eller lignende samt ha erfaring med ledelse og forskning.  Stillingen krever formell kompetanse tilsvarende forsker II/førsteamanuensis, men personer med annen bakgrunn eller erfaring kan også komme i betraktning.

Du må ha solid fag- og metodekompetanse og erfaring fra ett eller flere av følgende tema som er det du og forskningsgruppen skal jobbe med:

  • Intelligente transportsystemer (ITS) og førerstøttesystemer
  • Selvkjørende kjøretøy og/eller automatisering av andre transportformer (båt, bane, fly)
  • Kjøretøy- og/eller vegteknologi
  • Informasjonsteknologi
  • Forretningsmodeller for nye transportformer (organisering, økonomi, ansvar, lover og regler, etikk, juss mm)
  • Analyse av store/nye datamengder inklusive programmering
  • Test, måling og evaluering ved hjelp av simulering, på testbane eller i virkelig trafikk

Hver avdeling på TØI har 4-5 forskningsgrupper med 4-8 forskere i hver. Forskningslederne jobber tett sammen med avdelingsleder som har personalansvar.  Din viktigste oppgave vil i starten være strategisk utvikling av området, rekruttering av forskere og profilering av gruppen. Som forskningsleder på TØI har du også ansvar for å inspirere medarbeidere, faglig veiledning, kvalitetssikring av tilbuds- og søknadsprosesser samt prosjektgjennomføring.  

TØI legger stor vekt på evne til å kunne lede og samarbeide i tverrfaglige team. I tillegg må du kunne arbeide selvstendig og ha evne til å sette deg inn i nye fagområder og problemstillinger. Erfaring med internasjonale forskningsprosjekter og et nasjonalt og/eller internasjonalt nettverk innenfor fagområdet, vil være en fordel. Gode formidlingsevner på norsk og engelsk er en forutsetning.

Vi tilbyr
Stillingen innebærer fast ansettelse som forsker ved instituttet, med selve funksjonen som forskningsleder er en åremålsstilling på fem år med mulighet for forlengelse.

Forskningsgruppen du skal lede er en del av «Avdeling for Sikkerhet og Miljø» som nå omfatter 28 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi tilbyr et hyggelig arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid, god lønn, mulighet for å delta i internasjonale forskningsprosjekter og et inspirerende faglig fellesskap hvor du kan utvikle egne ideer og prosjekter. TØI legger til rette for meritterende forskning med sikte på kvalifisering innenfor instituttets lønns- og stillingssystem.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte avdelingsleder Michael W. J. Sørensen på tlf. 48898099 eller via e-post mis@toi.no, eventuell direktør Gunnar Lindberg på tlf. 90079925 eller via e-post gli@toi.no.

Søknadsfrist: 13. februar 2018. Lenke til søkeside.

Send søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge (CV kan du enten legge inn i systemet, eller laste opp ved å gå direkte til «vedlegg» i venstremenyen i søknadsskjemaet). Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

******

Transportøkonomisk institutt (TØI) er Norges største og ledende miljø innen samferdselsforskning. TØI har en bred tverrfaglig kompetanse med rundt 90 forskere. Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. TØI holder til i Forskningsparken på Blindern og utgjør sammen med Universitetet i Oslo og syv andre institutt CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS