logo

Søk

Du er her

Stilling ledig

Forsker innen området Sikkerhet og organisering

Vi søker etter en ny forsker til forskningsgruppen «Sikkerhet og organisering». Nyutdannete kandidater / kandidater med relativt lite arbeidserfaring kan også komme i betraktning.

Du må ha mastergrad i enten sosiologi, psykologi, statsvitenskap, samfunnssikkerhet, teknologi og samfunn eller annen relevant utdanning. I tillegg har du interesse for eller erfaring med ett eller flere av følgende tema, som er de tema du skal jobbe med:

 • Sosiotekniske systemer
 • Sikkerhetskultur / kultur i organisasjoner
 • Styringssystemer
 • Samspill mennesker/grupper/samfunn og teknologi/infrastruktur
 • Kommunikasjon mellom grupper/organisasjoner
 • Security og beredskap
 • Resiliens / Safety II
 • Systemtenkning / -modellering
 • Tilsyn, kontroll og regulering
 • Organisasjon og ledelse
 • Human factors
 • Crowd behaviour
 • HMS og arbeidsmiljø

Erfaring med transportrelaterte problemstillinger (sjø-, luft-, jernbane- eller veitransport) vil også telle positivt.

Det er viktig å kunne arbeide effektivt og selvstendig og å kunne sette seg inn i nye fagområder og problemstillinger. Samtidig er evne til å kunne samarbeide i tverrfaglige team en forutsetning.

TØI er et oppdragsforskningsinstitutt med nær kontakt med norske og internasjonale oppdragsgivere, både offentlige og private. Prosjektene varierer fra mindre forsknings- og utredningsoppgaver for tilsynsmyndigheter, vegmyndigheter, offentlige transportorganisasjoner og private bedrifter til store internasjonale forskningsprosjekter for Norges forskningsråd eller EU-kommisjonen. Disse utføres ofte sammen med utenlandske samarbeidspartene. Interesse for å jobbe i internasjonale prosjekt er særlig ønskelig.

Vi legger stor vekt på formidling av forskningen på norske og internasjonale konferanser, i forskningsrapporter, vitenskapelige og populærvitenskapelige fagblader og til ulike medier. Alle våre forskningsprosjekter rapporteres skriftlig, på norsk eller engelsk. Gode formidlingsevner i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig er derfor viktig.

Faglig talent, engasjement, godt humør og kreativitet vil bli tillagt stor vekt i tillegg til faglige kvalifikasjoner.

Arbeid med prosjektsøknader og tilbud er en viktig del av hverdagen også for yngre og nyansatte medarbeidere. Dette gir den enkelte mulighet til å påvirke prosjekter i ønsket faglig retning.

Vi tilbyr

Forskningsgruppen er en del av Avdeling for Sikkerhet og miljø som omfatter 28 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi tilbyr et hyggelig arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid, god lønn, god mulighet for å delta i internasjonale forskningsprosjekter og et inspirerende faglig fellesskap hvor du også kan utvikle egne tanker og ideer. TØI legger til rette for meritterende forskning med sikte på kvalifisering innenfor instituttets lønns- og stillingssystem.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte forskningsleder Ross Phillips på tlf. 47683381 eller via e-post rph@toi.no, eventuelt avdelingsleder Michael W. J. Sørensen på tlf. 48898099 eller via e-post mis@toi.no.

Søknadsfrist: 13. februar 2018.

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge (CV kan du enten legge inn i systemet, eller laste opp ved å gå direkte til «vedlegg» i venstremenyen i søknadsskjemaet). Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

******

Transportøkonomisk institutt (TØI) er Norges største og ledende miljø innen samferdselsforskning. TØI har en bred tverrfaglig kompetanse med rundt 90 forskere. Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. TØI holder til i Forskningsparken på Blindern og utgjør sammen med Universitetet i Oslo og syv andre institutt CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS