logo

Søk

Du er her

Stilling ledig

Forsker innen området Miljø, energi, teknologi - samfunnsviter

TØI søker etter forsker med samfunnsvitenskapelig bakgrunn til forskningsområdet Miljø, energi og teknologi. Du må ha utdanning på masternivå innen sosiologi, statsvitenskap, samfunnsgeografi eller liknende.

Du må ha interesse for ett eller flere av følgende tema og metodetilnærminger, som er de tema/metoder du skal jobbe med:

  • Bruk og implementering av ny teknologi i transportsektoren
  • Evaluering og effekter av ulike miljø-, energi- og klimatiltak, f.eks. ulike politikker, incentiver, holdningskampanjer og teknologier
  • Datainnsamling og analyse av atferd og holdninger via spørreskjema, intervju, observasjon og nye metoder som f.eks. mobilapplikasjoner og dataloggere
  • Framtidsscenarioer

Teknologier kan f.eks. omfatter elektriske eller hydrogen drevne transportmidler (sykkel, bil, buss, varebil, lastebil, ferger), ulike motorteknologier- og drivmidler (bensin/diesel, el, hybrid, hydrogen), infrastruktur for el og hydrogen i transportsektoren, samt nye former for datainnsamling.

Evne til å kunne arbeide selvstendig er en forutsetning, men det er også viktig å kunne samarbeide i tverrfaglige team, og å kunne sette seg inn i nye fagområder og problemstillinger.

Vi har nær kontakt med norske og internasjonale oppdragsgivere, både offentlige og private. Prosjektene varierer fra mindre forsknings- og utredningsoppgaver for tilsynsmyndigheter, vegmyndigheter, offentlige transportorganisasjoner og private bedrifter til store internasjonale forskningsprosjekter for Norges forskningsråd eller EU-kommisjonen. Disse utføres ofte sammen med utenlandske samarbeidspartene. Erfaring med eller interesse for å jobbe i internasjonale prosjekt er derfor ønskelig.

Vi legger stor vekt på formidling av forskningen på norske og internasjonale konferanser, i forskningsrapporter, vitenskapelige og populærvitenskapelige fagblader og til ulike medier. Alle våre forskningsprosjekter rapporteres skriftlig, på norsk eller engelsk. Gode formidlingsevner i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig er derfor viktig.

Faglig talent, engasjement, godt humør og kreativitet vil bli tillagt stor vekt i tillegg til faglige kvalifikasjoner.

Arbeid med prosjektsøknader og tilbud er en viktig del av hverdagen også for nyansatte medarbeidere. Dette gir den enkelte mulighet til å påvirke prosjekter i ønsket faglig retning.

Vi tilbyr
Forskningsgruppe er en del av «Avdeling for Sikkerhet og Miljø» som omfatter 28 kompetente og engasjerte medarbeidere.

Vi tilbyr et hyggelig arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid, god lønn, god mulighet for å delta i internasjonale forskningsprosjekter og et inspirerende faglig fellesskap med gode muligheter til å utvikle egne tanker og ideer. TØI legger til rette for meritterende forskning med sikte på kvalifisering innenfor instituttets lønns- og stillingssystem.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte forskningsleder Erik Figenbaum på tlf. 90573398 eller via e-post efi@toi.no, eventuelt avdelingsleder Michael W. J. Sørensen på tlf. 48898099 eller via e-post mis@toi.no.

Søknadsfrist: 13. februar 2018. Lenke til søkeside.

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge (CV kan du enten legge inn i systemet, eller laste opp ved å gå direkte til «vedlegg» i venstremenyen i søknadsskjemaet). Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

******

Transportøkonomisk institutt (TØI) er Norges største og ledende miljø innen samferdselsforskning. TØI har en bred tverrfaglig kompetanse med rundt 90 forskere. Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. TØI holder til i Forskningsparken på Blindern og utgjør sammen med Universitetet i Oslo og syv andre institutt CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS