logo

Søk

Du er her

Kvalitetssikring (KS1 og KS2) av store statlige investeringer

TØI har sammen med Dovre Group rammeavtale med Finansdepartementet om gjennomføring av kvalitetssikring (KS) av store statlige investeringer.

Denne omfatter to kontrollpunkter i investeringsprosjektets planleggingsprosess:

  • KS1 - Kvalitetssikring av konseptvalg  før beslutning i regjeringen om å starte forprosjekt
  • KS2 - Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før fremleggelse for endelig investeringsbeslutning i Stortinget

 

Mer informasjon om ordningen finnes på hjemmesiden til Concept-programmet.

Nedenfor finner du lenker til noen av de kvalitetssikringene som TØI og Dovre Group har utført for Regjeringen:

KS1-rapporter:

KVU Oslo-navet (2017) Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune

Ringeriksbanen. Supplerende analyse av Beslutningsgrunnlag (2015) Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet

Logistikknutepunkt i Bergensregionen: Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (2016) Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet

Østre linjes forbindelse mot Oslo (2016) Samferdselsdepartementet

Fremtidig regjeringskvartal (2014) Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Intercitystrekningene (2013)  Samferdselsdepartementet

E6 Alta - Avlastningsvei (2013)  Samferdselsdepartementet

Harstadpakken (2013) Samferdselsdepartementet

Regionpakke Bergen (2012) Samferdselsdepartementet

E39 Aksdal-Bergen (2012) Samferdselsdepartementet

Transportsystemet i Tromsø (2011) Samferdselsdepartementet

Sotrasambandet og Vedlegg (2009) Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet

Oslopakke 3 (2008) Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet

KS2-rapporter:

Utvidelse av Bergensprogrammet (2013) Samferdselsdepartementet

Supplerende analyse:

Nytt logistikknutepunkt i Trondheim (2016) Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS