logo

Søk

Redigert av Eivind Farstad og Bjørg Langset                                                 Juni 2020

Reduksjon på 11,4 prosent i vegtrafikken i årets første fem måneder

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen juni 2019 – mai 2020. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

 

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Des.

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Jan.-mai.

All trafikk

-1,4

1,3

-0,2

1,6

0,8

-1,9

0,2

1,9

3,0

-22,1

-24,6

-12,6

-11,4

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Nedgang i passasjertrafikken med fly med 88 prosent i mai i forhold til året før, med henholdsvis 80 prosent nedgang i innenlandsk og 98 prosent nedgang i utenlandsk trafikk

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Mai 2020, mars 2020 – mai 2020 og juni 2019 – mai 2020.


Type trafikk

Mai 2020
Siste måned

Mars 2020–mai 2020
Siste tre måneder

Juni 2019–mai 2020
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

        -80

-73,4

-19,1

Utenlandsk trafikk

        -98

 -85,9

-19,2

All trafikk

        -88

 -78,5

-19,2

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Totalindeksen økte med 0,2, og delindeksen for transport med 0,4 i mai

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks mai 2020

111,9

113,7

Endring siste måned

              0,2

            0,4

Endring siste 12 måneder

               1,3

 1,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

34 prosent færre passasjerer med Hurtigruten i 1. kvartal 2020 

Tabell 7: Antall reiser med Hurtigruten, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019. 1. - 4. kvartal 2019 og 1. kvartal 2020. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

Tidsperiode

Antall passasjerer

Endring %

Hele året 2015

382 927

8,8

Hele året 2016

378 742

-1,1

Hele året 2017

380 333

0,4

Hele året 2018

384 226

1,0

Hele året 2019

333 075

-13,3

1. kvartal 2019

74 037

-6,1

2. kvartal 2019

89 322

             -11,7

3. kvartal 2019

105 477

             -22,6

4. kvartal 2019

64 269

-5,4

1. kvartal 2020

49 152

-33,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Godsmengden i havnene var på 50 millioner tonn i 1. kvartal 2020, 14 prosent mer enn 1. kvartal 2019.

Tabell 9: Havnestatistikken. Godsmengde i innenriks- og utenriksfart. Årstall for 2014-2019, 1. – 4. kvartal 2019 og 1. kvartal 2020. Millioner tonn.

Tidsperiode

Godsmengde i alt

Av dette utenriks

Hele året 2015

185,0

120,7

Hele året 2016

181,3

120,5

Hele året 2017

183,8

126,3

Hele året 2018

180,3

129,2

Hele året 2019

182,4

129,7

1. kvartal 2019

44,0

32,3

2. kvartal 2019

46,1

33,4

3. kvartal 2019

44,7

32,6

4. kvartal 2019

47,7

31,3

1. kvartal 2020

50,0

36,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas