logo

Søk

Juni 2019

Redigert av Eivind Farstad

0,4 prosent økning i vegtrafikken i løpet av årets første fem måneder, men ingen økning i mai.

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen juni 2018 – mai 2019. Endring i prosent i forhold
til samme periode året før.

 

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Des.

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Jan.-mai.

All trafikk

0,5

1,0

0,7

-1,3

0,9

0,6

-0,6

0,4

0,1

3,0

-1,4

0,0

0,4

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

 

Nedgang i passasjertrafikken med fly med 1 prosent i mai, med 1 prosent nedgang i både innenlands- og utlandstrafik

Tabell 5. Antall passasjerer med ankomst og avreise fra norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Mai 2019, mars 2019 – mai 2019 og juni 2018 – mai 2019.


Type trafikk

Mai 2019
Siste måned

Mars 2019 - mai 2019. Siste tre måneder

Juni 2018 - mai 2019
Siste 12 måneder

Innenlandstrafikk

          -1

-1,4

1,1

Utlandstrafikk

          -1

 0,6

2,8

All trafikk

          -1

-0,6

1,9

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall.

 

For mai falt totalindeksen med 0,3 prosent og delindeksen for transport med 1,2 prosent.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks mai 2019

110,5

111,7

Endring siste måned

-0,3

-1,2

Endring siste 12 måneder

2,5

2,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

 

6 prosent færre passasjerer med Hurtigruten i 1. kvartal 2019 

Tabell 7: Antall reiser med Hurtigruten, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018. 1. - 4. kvartal 2018 og
1. kvartal 2019. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

Tidsperiode

Antall passasjerer

Endring %

Hele året 2014

352 029

2,6

Hele året 2015

382 927

8,8

Hele året 2016

378 742

-1,1

Hele året 2017

380 333

0,4

Hele året 2018

384 226

1,0

1. kvartal 2018

78 826

20,1

2. kvartal 2018

101 162

-2,9

3. kvartal 2018

136 300

-3,3

4. kvartal 2018

67 938

-2,5

1. kvartal 2019

74 037

-6,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå

 

Godsmengden i havnene var på 44 millioner tonn i 1. kvartal, 3 prosent mindre enn 2. kvartal 2018.

Tabell 9: Havnestatistikken. Godsmengde i innenriks- og utenriksfart. 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017, 1. – 4. kvartal 2018 og 1. kvartal 2019. Millioner tonn.

Tidsperiode

Godsmengde i alt

Av dette utenriks

Hele året 2014

179,9

108,5

Hele året 2015

185,0

120,7

Hele året 2016

181,3

120,5

Hele året 2017

183,8

123,4

Hele året 2018

179,4

128,0

1. kvartal 2018

42,1

30,5

2. kvartal 2018

45,4

32,2

3. kvartal 2018

46,1

32,5

4. kvartal 2018

45,8

32,8

1. kvartal 2019

44,0

32,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no