logo

Søk

Juni 2018

Redigert av Eivind Farstad

Liten økning i veitrafikken i mai

Vi ser en liten økning med 0,1 prosent i veitrafikken i mai.

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen juni 2017 – mai 2018. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Jan.-mai

All trafikk

0,7

1,2

1,5

-0,3

1,2

1,5

-1,0

-0,1

-0,7

-4,7

6,3

0,1

0,2

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Vekst i flytrafikken

Økning i passasjertrafikken med fly på 3 prosent i mai, med 0,2 prosent økning i innenlandsk og 7 prosent økning i utenlandsk trafikk

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Mai 2018, mars 2018 – mai 2018 og juni 2017 – mai 2018.


Type trafikk

Mai 2018
Siste måned

Mars 2018 – mai 2018
Siste tre måneder

Juni 2017 – mai 2018
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

           0

 1,5

2,5

Utenlandsk trafikk

           7

 5,3

3,4

All trafikk

           3

 3,0

2,9

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Vekst i delindeksen for transport

Konsumprisindeksen økte med 0,1 i mai, og delindeksen for transport økte med med 0,6

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks mai 2018

107,8

108,7

Endring siste måned

0,1

  0,6

Endring siste 12 måneder

2,3

 4,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

Kraftig passasjerøkning på Hurtigruten  

Kraftig økning med 20 prosent flere passasjerer med Hurtigruten i 1. kvartal.

Tabell 7: Antall reiser med Hurtigruten, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017. 1. - 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

Tidsperiode

Antall passasjerer

Endring %

Hele året 2013

342 968

-22,0

Hele året 2014

352 029

2,6

Hele året 2015

382 927

8,8

Hele året 2016

378 742

-1,1

Hele året 2017

380 333

0,4

1. kvartal 2017

65 608

-4,9

2. kvartal 2017

104 152

2,0

3. kvartal 2017

140 916

                 -2,7

4. kvartal 2017

69 657

10,9

1. kvartal 2018

78 826

20,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Liten nedgang i godsmengden sammenlignet med i fjor

Godsmengden i havnene var på 42,1 millioner tonn i 1. kvartal, med en liten nedgang på 1,6 millioner tonn fra året før.

Tabell 9: Havnestatistikken. Godsmengde i innenriks- og utenriksfart. 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017, 1. – 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018. Millioner tonn.

Tidsperiode

Godsmengde i alt

Av dette utenriks

Hele året 2013

184,1

112,9

Hele året 2014

179,9

108,5

Hele året 2015

185,0

120,7

Hele året 2016

181,3

120,5

Hele året 2017

184,1

123,6

1. kvartal 2017

43,3

29,2

2. kvartal 2017

47,5

31,8

3. kvartal 2017

45,5

29,5

4. kvartal 2017

47,5

32,9

1. kvartal 2017

42,1

30,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå

 

 

 

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no