logo

Søk

Redigert av Bjørg L. Flotve                                                          Juli 2020

 

Salget av bilbensin og autodiesel gikk ned med 11,1 prosent i 2. kvartal, mens salget til transport falt noe mer, med en nedgang på 12,6 prosent

Tabell 1. Salg av bilbensin og autodiesel, etter kjøpergruppe. April 2020 – juni 2020 og juli 2019 – juni 2020. Millioner liter. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste tre måneder

 

Siste 12 måneder

 

Apr. 2020– juni 2020

Endring %

 

Juli 2019– juni 2020

Endring %

Drivstoff, alle kjøpegrupper 1)

              901

 -11,1

 

3 784

      -5,9

–Bilbensin

247

 -11,2

 

 984

      -6,6

–Autodiesel

654

 -11,1

 

2 800

      -5,6

Drivstoff, transport1)

              801

 -12,6

 

3 397

      -5,8

–Bilbensin

222

      -14,3

 

   912

      -7,2

–Autodiesel

579

-12,0

 

2 485

      -5,3

1) Bilbensin og autodiesel. Foreløpige tall. Kilde: Statistisk sentralbyrå

 

Det er førstegangsregistrert 23 prosent færre biler hittil i 2020

Tabell 2. Førstegangsregistrerte kjøretøy i juli 2020 og januar 2020 – juli 2020. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste måned

 

Hittil i 2020

Kjøretøygruppe

Juli 2020

Endring %

 

Jan. 2020 – juli 2020

Endring %

I alt

13 481

   -9

 

97 469

-23

Personbiler

11 724

3

 

77 968

-22

Busser

51

-91

 

 828

-53

Varebiler

1 488

-37

 

15 776

-26

Lastebiler

166

-40

 

2 247

-15

Trekkvogner

52

-59

 

650

-27

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Flere ulykker og drepte i vegtrafikken i 1. kvartal 2020 sammenliknet med 1. kvartal 2019.

Tabell 4. Vegtrafikkulykker med personskade, personer skadd og personer drept. Hele året 2016 - 2019, 1. - 4. kvartal 2019, og 1. kvartal 2020.

 

Antall ulykker

Antall skadde

Antall drepte

Hele året 2016

4 374

5 539

135

Hele året 2017

4 086

5 262

106

Hele året 2018

3 898

4 941

 108

Hele året 2019

3 673

4 532

104

1. kvartal 2019

724

939

16

2. kvartal 2019

944

1 040

34

3. kvartal 2019

1 024

1 195

25

4. kvartal 2019

887

1 084

33

1. kvartal 2020

759

1 025

25

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

 

Nedgang i passasjertrafikken på Avinors lufthavner med 80 prosent i juni, med 68 prosent nedgang i innenlandsk og 96 prosent nedgang i utenlandsk trafikk

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved Avinors lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Juni 2020, april 2020 – juni 2020 og juli 2019 – juni 2020.


Type trafikk

Juni 2020
Siste måned

April 2020 – juni 2020
Siste tre måneder

Juli 2019 - juni 2020
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

          -68

-77,8

                  - 25,4

Utenlandsk trafikk

          -96

 -97,6

                  - 29,3

All trafikk

          -80

-86,3

  - 27,0

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

 

Totalindeksen økte med 0,2, og delindeksen for transport med 2,3 i juni

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks juni 2020

112,1

116,3

Endring siste måned

               0,2

             2,3

Endring siste 12 måneder

               1,4

 2,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015=100.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas