logo

Søk

Juli 2019

Redigert av Eivind Farstad

Nedgang med 1,5 prosent i vegtrafikken i juni

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen juli 2018 – juni 2019. Endring i prosent i forhold
til samme periode året før.

 

 

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Des.

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Juni

Jan.-juni.

All trafikk

1,0

0,7

-1,3

0,9

0,6

-0,6

0,4

0,1

3,0

-1,4

0,0

-1,5

0,1

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

 

Flere drepte, men færre skadde i vegtrafikken i 1. kvartal 2019

Tabell 4. Vegtrafikkulykker med personskade, personer skadd og personer drept. Hele året 2014 - 2018, 1. - 4. kvartal 2018, og 1. kvartal 2019.

 

Antall ulykker

Antall skadde

Antall drepte

Hele året 2014

5 096

6 917

149

Hele året 2015

4 587

6 225

123

Hele året 2016

4 670

6 620

135

Hele året 2017

4 086

5 262

106

Hele året 2018

3 598

5 523

 108

1. kvartal 2018

714

1 192

16

2. kvartal 2018

891

1 321

29

3. kvartal 2018

1 069

1 566

34

4. kvartal 2018

924

1 444

29

1. kvartal 2019

645

895

17

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

 

Nedgang i trafikkarbeidet, men økning i transportarbeidet i 1. kvartal 2019 

Tabell 8: Innenlandsk godstransport med bil. Kjøretøy med nyttelast mer enn 3,5 tonn. 1. kvartal 2019. Endring i forhold til 1. kvartal 2018.

 

1. kvartal 2019

Endring %

Trafikkarbeid. Mill. kjøretøykm.

444,6

-2,2

Transportmengde. Mill. tonn.

55,1

-1,3

Transportarbeid. Mill. tonnkm.

4943,0

6,3

Tomkjøringsprosent

26,4

-12,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Lastebilundersøkelsen.

 

Totalindeksen økte med 0,1, og delindeksen for transport med 1,5 i juni

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks juni 2019

110,6

113,4

Endring siste måned

0,1

1,5

Endring siste 12 måneder

1,9

3,2

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 = 100.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no