logo

Søk

Juli 2018

Redigert av Eivind Farstad     

Færre drepte og skadde i vegtrafikken i også 2. kvartal 2018

Tabell 4. Vegtrafikkulykker med personskade, personer skadd og personer drept. Hele året 2013 - 2017, 1. - 4. kvartal 2017, og 1.-2. kvartal 2018.

 

Antall ulykker

Antall skadde

Antall drepte

Hele året 2013

6 397

8 297

188

Hele året 2014

5 096

6 917

149

Hele året 2015

4 587

6 225

123

Hele året 2016

4 670

6 620

135

Hele året 2017

  4 541

6 362

 114

1. kvartal 2017

881

1 158

19

2. kvartal 2017

1 097

1 388

30

3. kvartal 2017

1 375

1 865

29

4. kvartal 2017

1 188

1 951

36

1. kvartal 2018

714

1 192

16

2. kvartal 2018

891

1 321

29

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Flere flyr

Økning i passasjertrafikken med fly på 1 prosent i juni, med 1 prosent nedgang i innenlandsk og 3 prosent økning i utenlandsk trafikk

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Juni 2018, april 2018 – juni 2018 og juli 2017 – april 2018.


Type trafikk

Juni 2018
Siste måned

April 2018 – juni 2018
Siste tre måneder

Juli 2017 – juni 2018
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

  -1

 3,2

2,0

Utenlandsk trafikk

 3

 3,9

3,5

All trafikk

1

 3,5

2,7

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Delindeksen for transport øker mer enn totalindeksen

Delindeksen for transport økte med 1,1 i juni, og fortsetter dermed å øke mer enn totalindeksen.  

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks juni 2018

108,5

109,9

Endring siste måned

0,6

  1,1

Endring siste 12 måneder

2,6

 3,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

Nedgang i trafikkarbeidet og økning i transportarbeidet i 1. kvartal 2018 

Tabell 8: Innenlandsk godstransport med bil. Kjøretøyer med nyttelast mer enn 3,5 tonn. 1. kvartal 2018. Endring i forhold til 1. kvartal 2017.

 

4. kvartal 2017

Endring %

Trafikkarbeid. Mill. kjøretøykm.

454,2

-2,0

Transportmengde. Mill. tonn.

55,8

-3,0

Transportarbeid. Mill. tonnkm.

4632,5

3,3

Tomkjøringsprosent

29,7

5,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Lastebilundersøkelsen.

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no