logo

Søk

Redigert av Bjørg L. Flotve                                                               Januar 2021

Nedgang i salg av bilbensin og autodiesel på til sammen 5,5 prosent i 2020, mens salget til transport gikk ned 6,5 prosent

Tabell 1. Salg av bilbensin og autodiesel, etter kjøpergruppe. Oktober 2020-desember 2020, og januar 2020-desember 2020. Millioner liter. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste tre måneder

 

Siste tolv måneder

 

okt.2020– des.2020

Endring %

 

jan. 2020– des. 2020

Endring %

Drivstoff, alle kjøpegrupper 1)

              918

  -5,4

 

3 735

      -5,5

–Bilbensin

217

  -6,9

 

  968

      -5,9

–Autodiesel

701

  -4,9

 

2 767

      -5,4

Drivstoff, transport1)

               821

 -5,3

 

3 333

      -6,5

–Bilbensin

205

        -7,2

 

   891

      -7,5

–Autodiesel

616

 -4,6

 

2 442

      -6,2

1) Bilbensin og autodiesel    Kilde: Statistisk sentralbyrå, pr januar 2021

 

Det var flere ulykker og skadde, men færre drepte, i vegtrafikken i 3. kvartal 2020 sammenliknet med 3. kvartal i 2019.

Tabell 4. Vegtrafikkulykker med personskade, personer skadd og personer drept. Hele året 2016-2019, 1.-4. kvartal 2019, og 1.-3. kvartal 2020.

 

Antall ulykker

Antall skadde

Antall drepte

Hele året 2016

4 374

5 539

135

Hele året 2017

4 086

5 262

106

Hele året 2018

3 898

4 941

108

Hele året 2019

          3 579

          4 358

          108

1. kvartal 2019

724

939

16

2. kvartal 2019

     944

1 140

34

3.. kvartal 2019

1 024

1 195

25

4. kvartal 2019

887

1 084

33

1. kvartal 2020

750

966

25

2. kvartal 2020

873

1 073

22

3. kvartal 2020*

1 063

1 337

21

Kilde: Statistisk sentralbyrå, pr januar 2021.      *Foreløpige tall

 

Stor reduksjon i flytrafikken i 2020, med 52 prosent nedgang i innenlandstrafikk og 78 prosent nedgang i utlandstrafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved Avinors lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Desember 2020, oktober 2020-desember 2020 og januar 2020-desember 2020.


Type trafikk

Desember 2020
Siste måned

Oktober 2020-desember 2020
Siste tre måneder

Januar 2020-desember 2020
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

           -56

 -59,3

-52,0

Utlandstrafikk

           -92

 -92,6

-77,9

All trafikk

           -71

 -72,5

-63,0

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

 

Økning med 1,4 prosent i KPI i 2020, delindeksen for transport økte med 1,1 prosent.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks desember 2020

112,9

113,1

Endring siste måned

0,4

               1,1

Endring siste 12 måneder

1,4

 1,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå, pr januar 2021. Indeks for 2015=100

 

Nedgang med en tredjedel i antall passasjerer i kollektivtrafikken 3. kvartal 2020 sammenliknet med samme periode året før. Passasjertrafikken på jernbane ble redusert mest.

Tabell 10. Antall passasjerer reist med kollektivtrafikk etter transportform, 3. kvartal 2020, i 1000 passasjerer.
Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Prosentfordeling av passasjer etter transportform.
 

 

Transportform

Antall passasjerer

(1 000)

Endring i prosent 3.kv 2019-3.kv. 2020

Prosentfordeling

Buss

63 718

-29,1

62

Båt

2 452

-32,3

2

Sporvei og forstadsbane

27 133

-35,9

27

Jernbane

9 530

-47,7

9

Alle transportformer

102 833

-33,2

100

Kilde: Statistisk sentralbyrå, kollektivtransport.

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas