logo

Søk

Redigert av Eivind Farstad og Bjørg Langset

Nedgang i salget av bilbensin og autodiesel til sammen på 3,8 prosent i 2019, mens salget til transport gikk ned 2,2 prosent

Tabell 1. Salg av bilbensin og autodiesel, etter kjøpergruppe. Oktober 2019 – desember 2019, og januar 2019 – desember 2019. Millioner liter. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste tre måneder

 

Siste 12 måneder

 

Okt.2019– des.2019

Endring %

 

Jan. 2019– des. 2019

Endring %

Drivstoff, alle kjøpegrupper 1)

970

  -4,1

 

3 954

      -3,8

–Bilbensin

233

  -6,0

 

1 029

      -5,7

–Autodiesel

737

  -3,4

 

2 925

      -3,2

Drivstoff, transport1)

867

  -4,7

 

3 566

      -2,2

–Bilbensin

221

  -6,4

 

963

      -5,0

–Autodiesel

646

  -4,2

 

2 603

      -1,2

1) Bilbensin og autodiesel                            Kilde: Statistisk sentralbyrå

 

Litt færre drepte og skadde i vegtrafikken i 3. kvartal 2019 sammenliknet med 3. kvartal i 2018.

Tabell 4. Vegtrafikkulykker med personskade, personer skadd og personer drept.
Hele året 2015 - 2018, 1. - 4. kvartal 2018, og 1.-3. kvartal 2019.

 

Antall ulykker

Antall skadde

Antall drepte

Hele året 2015

4 563

5 687

117

Hele året 2016

4 374

5 539

135

Hele året 2017

4 086

5 262

106

Hele året 2018

3 898

4 941

108

1 kvartal 2018

727

974

16

2. kvartal 2018

1 044

1 284

29

3 kvartal 2018

1 146

1 425

34

4. kvartal 2018

981

1 258

29

1. kvartal 2019

722

955

16

2. kvartal 2019

950

1 160

34

3. kvartal 2019*

1 046

1 294

25

Kilde: Statistisk sentralbyrå, pr januar 2020.    *Foreløpige tall

 

Økning i passasjertrafikken på Avinors lufthavner i 2019, med 0,4 prosent reduksjon i innenlandstrafikk og 1,8 prosent vekst i utenlandstrafikk

Tabell 5. Antall passasjerer kommet of reist ved Avinors lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Desember 2019, oktober 2019 – desember 2019 og januar 2019 – desember 2019.


Type trafikk

Desember 2019
Siste måned

Oktober 2019 –        desember 2019
Siste tre måneder

Januar 2019 – desember 2019
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

           1

 -0,8

-0,4

Utenlandsk trafikk

           3

 1,5

1,8

All trafikk

           2

 0,2

0,6

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

 

Økning med 1,4 prosent i KPI i 2019, delindeksen for transport økte med 2,3 prosent.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks desember 2019

111,3

111,9

Endring siste måned

-0,3

0,1

Endring siste 12 måneder

1,4

2,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

 

Økning på nesten 2 prosent i antall passasjerer i kollektivtrafikken i 3. kvartal 2019 sammenliknet med samme periode året før. Busstrafikken økte mest.

Tabell 10. Antall passasjerer reist med kollektivtrafikk etter transportform, 3. kvartal 2019, i 1000 passasjerer.
Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Prosentfordeling av passasjer etter transportform. 

Transportform

Antall passasjerer

(1 000)

Endring i prosent 3.kv 2018-3.kv. 2019

Prosentfordeling

Buss

89 841

3,5

58

Båt

3 622

0,4

2

Sporvei og forstadsbane

42 232

-0,2

28

Jernbane

18 235

-0,4

12

Alle transportformer

154 021

1,9

100

Kilde: Statistisk sentralbyrå, kollektivtransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no