logo

Søk

Januar 2019

Redigert av Eivind Farstad

Færre førstegangsregistrerte biler i 2018

Med 217 000 biler førstegangsregistrert i 2018 var det 4 prosent færre enn året før

Tabell 2. Førstegangsregistrerte kjøretøy i desember 2018 og januar 2018 – desember 2018. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste måned

Siste 12 måneder

Kjøretøygruppe

Desember 2018

Endring %

Jan. 2018 – des. 2018

Endring %

I alt

17 200

   -20

216 663

-4

Personbiler

13 656

-23

173 850

-5

Busser

58

-43

1 132

-14

Varebiler

3 116

-5

35 968

4

Lastebiler

265

-6

4 157

3

Trekkvogner

104

37

1 549

23

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Svak økning i veitrafikken

Økning med 0,6 prosent i veitrafikken i november 2018.

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen desember 2017 – november 2018. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Des.

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Jan.-nov.

All trafikk

-1,0

-0,1

-0,7

-4,7

6,3

0,1

0,5

1,0

0,7

-1,3

0,9

0,6

0,3

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Flere drepte og skadde i trafikken

Litt flere drepte og skadde i vegtrafikken i 2018.

Tabell 4. Vegtrafikkulykker med personskade, personer skadd og personer drept. Hele året 2014 - 2018, 1. - 4. kvartal 2017, og 1.-4. kvartal 2018.

 

Antall ulykker

Antall skadde

Antall drepte

Hele året 2014

5 096

6 917

149

Hele året 2015

4 587

6 225

123

Hele året 2016

4 670

6 620

135

Hele året 2017

4 086

5 262

106

Hele året 2018

3 598

5 523

 108

1. kvartal 2017

867

1 132

18

2. kvartal 2017

1 015

1 291

27

3. kvartal 2017

1 147

1 432

27

4. kvartal 2017

1 057

1 407

34

1. kvartal 2018

714

1 192

16

2. kvartal 2018

891

1 321

29

3. kvartal 2018

1 069

1 566

34

4. kvartal 2018

924

1 444

29

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Vekst i flytrafikken

Passasjertrafikken med fly økte med 3 prosent i 2018, med 2 prosent vekst i innenlandsk og 4 prosent i utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Desember 2018, oktober 2018 – desember 2018 og januar 2018 – desember 2018.


Type trafikk

Desember 2018
Siste måned

Okt 2018 – des 2018
Siste tre måneder

Jan 2018 –  des 2018. Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

           2

 2,1

2,0

Utenlandsk trafikk

           4

 3,6

4,1

All trafikk

           3

 2,7

2,9

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Økning med 3,5 i både totalindeksen og delindeksen for transport i 2018

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks desember 2018

109,8

109,4

Endring siste måned

0,0

               -0,4

Endring siste 12 måneder

3,5

 3,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

 

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no