Faglig representasjon: Internasjonalt

Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe (ALICE) - Medlem
Olav Eidhammer

Anatolia, An International Journal of Tourism and Hospitality Research - Medlem av Editorial Review Board
Jan Vidar Haukeland

Annals of Tourism Research - Resource Editor
Jan Vidar Haukeland

BISEK "Bilens sociale och ekonomiska betydelse" - Styremedlem
Marika Kolbenstvedt

Cost nettverk: "TU1407 - Scientific and technical innovations for safer Powered Two Wheelers"
Truls Vaa

Cost nettverk: "TU1203 - Crime Prevention through Urban Design and Planning"
Sunniva Meyer

Crime Prevention through Urban Design and Planning
Truls Vaa

EHIA og miljøgodkjenning av Brenner Basis Tunnel – Medlem av referansegruppe
Ronny Klæboe

European Conference of Transport Research Institutes (ECTRI). Thematic Working Group: Freight Transport and Logistics - Medlem 
Olav Eidhammer

European Conference of Transport Research Institutes (ECTRI) - Medlemmer
Torkel Bjørnskau  og Sunniva Meyer

European Conference of Transport Research Institutes (ECTRI) Mobility - Medlem 
Nils Fernley 

European Transport Safety Council (various “working parties”) – Medlem
Ronny Klæboe


European Transport Safety Council – Panelmedlem
Michael Sørensen

Forum of European Road safety Research Institutes (FERSI) - Medlem
Michael Sørensen

INCE – Støyretningslinjer for støyforhold i skolesituasjoner – Medlem
Ronny Klæboe

International Cooperation on Theories and Concepts in Traffic Safety 
Rune Elvik og Truls Vaa

International Sociological Association (ISA) - Vice preseident 1, Research Commitee on International Tourism
Jens Kristian Steen Jacobsen

Journal of Tourism and Cultural Change - Medlem av redaksjonsrådet
Jens Kristian Steen Jacobsen

Miljøkonsekvensbeskrivelser Vägverket i Sverige – Medlem av referansegruppe
Ronny Klæboe

Nordic Traffic Safety Academy - Medlem og i valgstyret
Michael Sørensen

Nordisk Vägforum (NVF) Digitalisering - Medlem
Inger Beate Hovi


Nordisk Vägforum (NVF) Klima og miljö - Medlem
Marianne Knapskog

Nordisk Vägforum (NVF) Trafiksäkerhet - Medlem
Ingeborg Storesund Hesjevoll

Nordisk Vägforum (NVF) Transport i städer och transportplanering - Medlem
Oddrun Helen Hagen og
Anne Madslien

Nordisk Vägforum (NVF) Utforming - Medlem
Kjersti Visnes Øksenholt

Nordisk Vägforum (NVF) Utforming - Medlem
Kjersti Visnes Øksenholt

OECD Working Party on Territorial Indicators (WPTI) - medlem
Frants Gundersen

 REORIENT – Medlem av Scientific Executive Committee
Ronny Klæboe

Revista de Turism - Medlem av redaksjonsrådet
Jens Kristian Steen Jacobsen

Safer - Vehicle and Trafiic Safety Center at Chalmers - Medlemmer
Alena Høye, Fridulv Sagberg og Truls Vaa

SafetyCube
Rune Elvik

SILVIA - Consortium in the EU's 5th Framework Programme (Silent road surfaces and other noise control actions) - Medlem
Ronny Klæboe


Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Editorial Board
Torkel Bjørnskau

UITP's academic network - Medlem
Nils Fearnley

UK Transport Economists' Group - Medlem
Nils Fearnley

VINNOVA’s program “Bilens social och ekonomiska betydning” – Medlem
Marika Kolbenstvedt

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger