Du er her

  • > Hva skjer?
  • > TØI-kurset 2024: En samferdselssektor i endring

TØI-kurset 2024: En samferdselssektor i endring

TØI-kurset er et ukeskurs som tilbyr innsikt og forskningsbasert kunnskap om samferdselssektoren - fra miljøutfordringer, politiske beslutningsprosesser og befolkningens reisevaner, til hvilke virkninger transporten har for næringsliv og samfunnsøkonomi.

Foredragsholderne er forskere og representanter for næringsliv og forvaltning. 

TØI-kurset 2024 arrangeres den 15.-19. april 2024 på Reenskau hotel i Drøbak.

Her finner du mer informasjon om program og påmelding

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger