logo

Søk

Du er her

 • > Selvkjørende kjøretøy - Hva forteller ulike framtidsscenarioer?

Frokostseminar onsdag 26. juni kl 8:30 – 11:00

Selvkjørende kjøretøy - Hva forteller ulike framtidsscenarioer?

Velkommen til TØIs frokostseminar onsdag 26. juni kl 8:30 – 11:00. Forskningsparken, Oslo, Toppsenteret (lett frokost fra kl 08:10)

Automatiserte kjøretøy og litteraturen om dem er i rask vekst. Vil selvkjørende biler føre til at vi blir mer mobile, miljøvennlige og får bedre trafikksikkerhet?

Hvordan unngår vi at byene våre kveles av selvkjørende nye biler? Er delemobilitet i stor skala løsningen – med robo-taxier og selvkjørende minibusser? 

Program:

 • Velkommen v/direktør Gunnar Lindberg, TØI
 • 5 framtidsscenarioer for selvkjørende kjøretøy
  v/forsker Vibeke Nenseth, TØI
 • Hvordan kan selvkjørende biler endre bytransporten? Simuleringsmodeller - v/rådgiver Øystein Berge, COWI
 • Erfaringer med selvkjørende busser i Norge v/forskningsleder Torkel Bjørnskau, TØI
 • Myndighetenes rolle ved innfasing av selvkjørende kjøretøy
  v/fylkesdirektør for samferdsel Thomas Tvedt, Akershus fylkeskommune
 • Plenumsdiskusjon

Seminaret er gratis. Påmelding.

Velkommen!

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no