logo

Søk

Du er her

  • > Kollektivforums Årskonferanse 2020

Kollektivforums Årskonferanse 2020

Kollektivforums årskonferanse 2020 blir 10. mars 2020. Hold av datoen! Program kommer.

Kollektivforums årskonferanse blir tirsdag 10. mars 2020. Tema for konferansen vil være planlegging og utvikling av et solid og robust kollektivtilbud som står som et reelt alternativt til privat bilen, tilpasset behovene til de reisende i dag og i fremtiden. Tematikken vil bli belyst fra strategisk til operasjonelt nivå, med fokus på effekter policy og ulike former for organisering, behov kunnskap og kompetanse, samt verktøy og analyser.

Kollektivforums årskonferanse er et populært arrangement og en viktig møteplass for kollektivaktører i Norge.

Programmet er for tiden under utforming og vil inneholde blant annet nye funn fra forskningen og erfaringer fra praksis.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no